Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2001 , Cilt 56 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sendika güvenliğinin teorik çerçevesi ve endüstri ilişkileri sistemine etkisi

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
547
DOI :
Özet Türkçe :

Genellikle toplu iş sözleşmelerine konulan hükümlerle, sendikayı koruİnaya ve güçlendirmeye yönelik güvenceleri ifade eden sendika güvenliği, bir sendikarun varlığına işverenlerden, sendikasız işçilerden ve/veya rakip sendikalardan yönelen tehlikelere karşı her çeşit önlemi kapsamaktadır. Sendika güvenliği uygulamalan, zorunlu sendikacılık şeklindeki sendika güvenliği türleri ve finansal sendika güvenliği türleri olmak üzere iki başlık altına incelenebilmektedir. Sendika güvenliği önlemleri, sendikaların üye tabanlarını sağlamlaştırdığı ve koruduğu gibi, finansal yapılarını da güçlendirmekte ve güvence altına almaktaysa da; bireysel özgürlüğü ve çalışma hakkını ihlal etmektedir. Bu çalışmada ise, şimdiye kadar üzerinde fazla tartışılmayan, sendika güvenliğinin teorik çerçevesi çizilerek, endüstri ilişkileri sistemi üzerine etkileri konusunda farklı yaklaşımlar incelenecektir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Union security is usually provided by provisions in collective bargaining agreements designed to protect and to strengthen unions against employers, non-union employees and/or raids by competing unions. Union security could be examined in two parts: Same forms of compu1sory unionism and financial union security. Union security measures, cither protect and reinforce the membership base, or strengthen and secure the financial structure of the trade unions. Nevertheless union security measures infringe the individual liberty and the right to work. Within this study, the theoretical framework of the union security which has not been analyzed so far is presented, and different approaches to the impad of union security on the industrial relations system are elaborated.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :