Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 66 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sağlıkta dönüşümün ampirik analizi

Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
741
DOI :
Özet Türkçe :

Sağlıkta dönüşüm çerçevesinde yeniden yapılandırılan Türk sağlık sisteminin etkinliği, sağlık hizmetlerini arz edenler ile bu hizmetleri talep edenlerin karşılıklı uyumuna bağlıdır. Sistemin geleceğini ve başarısını ise önceki sistemin aksayan yönlerini gideren çözümler üretmesinin yanında, hizmetlerin nitelikli, kolayca erişilebilir ve yaygın olarak sunulması belirleyecektir. Bu çalışma, 2000'li yıllarda başlayan sağlıkta dönüşümün oluşturduğu yeni sistemi analitik olarak değerlendirmektedir. Çalışmada, örnekleme yöntemi kullanılarak vatandaşlara sağlık sistemi ile ilgili bir anket uygulanmıştır. Veriler ANOVA tekniği ile analize tabi tutulmuştur. Çalışma, vatandaşların genel olarak "oluşan yeni sistemi olumlu buldukları" sonucuna varmaktadır.

Özet İngilizce :

The efficiency of Turkish health system, which was restructured by the health transformation framework, depends on the mutual compliance of both health service providers and demanders. The future and success of the new health system may be determined by solving problems that were generated from old system and by providing qualified, easily accessible, widespread health services. This study analitically evaluates the new health system structured by the transformation of health during years of 2000's. In this study, by empolying a sampling method, a questionare was used to ask and get opinion of citizens about the health system. Data were analized using ANOVA technique. The study reaches the conclusion that "citizens generally find the new health system favorable".

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :