Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 64 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sağlık ve ekonomik büyüme: 1960-2005 döneminde gelişmekte olan ülkelerde sağlık ve ekonomik büyüme arasındaki karşılıklı ilişkinin analizi

Yazar kurumları :
Eski1
Görüntülenme :
690
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, sağlık ve ekonomik büyüme arasındaki karşılılı ilişkinin varlığı, gelişmekte olan ülkelerin 1960-2005 dönemine ait satılık ve ekonomik büyüme göstergelerine dayanılarak sorgulanmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin doğuşta yaşam beklentileri 1960-2005 döneminde 45 yıldan 66 yıla artmıştır. Araştırma sonuçları, gelişmekte olan ülkelerde 1960-1990 döneminde yüksek oranlarda artan doğuşta yaşam beklentisinin, 1990-2005 döneminde bu artış hızını kaybettiğini göstermiştir. Aynı dönemde gelişmiş ülkelerin doğuşta yaşam beklentisi istikrarlı artışı sürdürmektedir. Dünya sağlık düzeyinde gözlenen bu gelişme, 1960-1990 döneminde azalan küresel sağlık eşitsizliklerinin 1990-2005 döneminde artmasna neden olmaktadır. Çalışmada, gelişmekte olan ülkelerin sağlık alanında elde ettikleri büyük kazanımlaı, sadece ekonomik büyüme performansları ile açıklamanın yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

In this paper, the inter-relationship between health and economic growth is inquired depending on the health and economic growth data of developing countries in 1960-2005. The life expectancy at birth in developing countries was increased from 45 years to 66 years in 1960-2005. The results of the paper indicate that the life expectancy at birth in developing countries which had been increased in 1960-1990 was begun to decelerate in 1990-2005. Nevertheless the life expectancy at birth in developed countries sustained its steady increase at the same period. This progress which is observed at the world health level caused to an increase in 1990-2005 at the global health inequalities which were decreased in 1960-1990. In the paper, it is reached as a conclusion that it is not sufficient to explain the remarkable gains of developing countries in health by their economic growth performances merely. Nonetheless gains in health level constitute a fundamental determinant of economic growth in developing countries.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :