Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 66 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sağlık sektöründe etik iklim ve yıldırma (mobbıng) davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi2
Görüntülenme :
624
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada sağlık çalışanlarının hastanelerinin etik iklimine ilişkin değerlendirmelerinin yıldırmaya maruz kalma durumlarına göre değişip değişmediğini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışma Bolu il merkezinde faaliyette bulunan Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir hastane ile bir üniversite ve iki özel hastane olmak üzere toplam dört hastanede çalışan sağlık personeli üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonuçları; sağlık çalışanlarının hastanelerinin etik ikliminde en az yardımseverlik en çok ise egoistlik iklim türünün varlığını ifade ettiklerini göstermiştir. Yapılan Mancova analizi sonucunda; sağlık çalışanlarının yıldırmaya maruz kalıp kalmamalarının etik iklim ile ilgili değerlendirmeleri üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı (p>0,05), buna karşın çalışma süresi ile yardımseverlik ve ilkeli iklim türüne ilişkin değerlendirmeler arasında anlamlı ilişkiler olduğu (p<0,05)bulunmuştur

Özet İngilizce :

In this study, it was aimed to find whether the opinions of health care workers on the ethical climate of the hospital different mobbing behaviors which they were exposed to. The study was carried out on health care professionals working at four hospitals in Bolu province, one under the Ministry of Health, one university hospital and two private hospitals. The result of the study showed that health care workers expressed that the existence of egoist climate was more dominant than benevolence and principled climates in their hospitals. Mancova analysis indicated that mobbing had no relationships with dimensions of ethical climate but working time had significant relationships with benevolence and principled dimensions of ethical climate

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :