Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 66 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinde kamu-özel ortaklığı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
552
DOI :
Özet Türkçe :

Kamu-özel ortaklığı, yönetim ilişkisini kuşatan ve dönüştüren sözleşme temelinde bir örgütlenme modelidir. Sağlık alanında hızla yaygınlaşan bu model, hizmetlerin işletmecilik esasları temelinde örgütlendirilmesine dayanmakta olup, hizmetlerin finansmanı ve örgütlenme ilke ve değerleri açısından piyasa dostu bir modeldir. Devletin sadece tıbbi hizmet (çekirdek hizmet) üretiminde yer aldığı bu modelde, sağlık tesislerinin yapımı, tıbbi destek ve tıbbi olmayan hizmetlerin sunumu ve ticari alanların işletilmesi özel sektöre (tek bir ortak girişime) blok halinde devredilmektedir. Bu şekilde ölçeğin de büyütüldüğü modelin kilit özelliği, finansman biçimidir. Devlet, uzun süreli sözleşmelerle ortak girişimden temin ettiği mal, hizmet ve yapım işinin karşılığını bütçe dışı yollarla, yıllık kira şeklinde ödemektedir. Yazı, sağlık hizmetleri alanında Türkiye'de kamu-özel ortaklığı modeliyle yapılacak hastanelerin örgütlenme biçimini, modeli uygulayan farklı ülkelerin deneyimlerinden de yararlanarak analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada model, dayandığı neo liberal örgüt kuramlarının varsayımları açısından da test edilerek eleştirel bakışla değerlendirilmektedir.

Özet İngilizce :

Public-private partnership is an organization model based on contract which embrace and convert the administration relationship. This model, which spreads swiftly in health sector, is built upon organizing the services in managerialism principles. It is a market-friendly model in terms of the principles and values of financing and organizing the public services. In this model, government takes part only in clinical services (core services). The construction of health facilities, delivery of clinical support services and non-clinical services, and operation of commercial spaces are transferred en bloc, to private sector (to a single jointventure). In this manner, the scale of the model is expanded too. The key feature of the model is its financing methods. Government is makes the payments as annual rents which are off-budget, for the goods, services and construction-works procured by private sector with long-term contracts. This article is aiming to analyze -by benefiting from the experiences of several countries- the organization structure of the hospitals, which are in the bidding process in the health sector in Turkey, and which are to be constructed by public-private partnership model. In this study, the model is evaluated with a critical point of view, also tested in terms of the hypothesis of neo-liberal organization theories that the model depends on.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :