Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 63 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Referandumla ayrılma konusunda yüksek mahkemenin tutumu: kanada-quebec örneği / supreme court� attitude on secession via referendum: canada-quebec case

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
925
DOI :
Özet Türkçe :

Kanada federal hükümeti, Kanada Yüksek Mahkemesine Quebec’in Ayrılma Referansı ile ilgili üç soru yöneltmiştir: “İlk olarak, Kanada anayasası altında, Quebec Ulusal Meclisi, yasaması ya da hükümeti tek taraflı olarak Quebec’in Kanada’dan ayrılmasını tatbik edebilir mi? İkincisi, Uluslararası hukuk, Quebec Ulusal Meclisine, yasamasına ya da hükümetine tek taraflı olarak Quebec’in Kanada’dan ayrılmasını tatbik etme hakkını verir mi? Bu bakımdan, uluslararası hukukta Quebec Ulusal Meclisine, yasamasına ya da hükümetine tek taraflı olarak Quebec’in Kanada’dan ayrılması hakkını veren kendi kaderini tayin hakkı var mıdır? Üçüncü olarak, Quebec Ulusal Meclisine, yasamasına ya da hükümetine tek taraflı olarak Quebec’in Kanada’dan ayrılmasını tatbik etme hakkı üzerine yerel ve uluslararası hukuk arasında bir ihtilaf olması durumunda hangisi Kanada’da örnek olarak yer alacaktır?” Quebec’in tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan edip edemeyeceği sorusuna karşın, Yüksek Mahkeme, Ayrılma Referansında oybirliğiyle, bu tür bir deklarasyonun hem Kanada anayasa hukukunca hem de uluslararası hukukça yasal olmadığını bildirmiştir. Ancak, anayasal bir değişiklik durumunda böyle bir ayrılmanın mümkün olabileceği sonucuna varmıştır.

Özet İngilizce :

Federal Government submit three questions to the Supreme Court of Canada constituting the Supreme Court Reference re Secession of Quebec: “First, under the Constitution of Canada, can the National Assembly, legislature or government of Quebec effect the secession of Quebec from Canada unilaterally? Second, does international law give the National Assembly, legislature, or government of Quebec the right to effect the secession of Quebec from Canada unilaterally? In this regard, is there a right to self-determination under international law that would give the National Assembly, legislature, or government of Quebec the right to effect secession of Quebec from Canada unilaterally? Third, in the event of a conflict between domestic and international law on the right of the National Assembly, legislature, or government of Quebec to effect the secession of Quebec from Canada unilaterally, which would take precedence in Canada?” Faced with the question of whether Quebec could make a unilateral declaration of independence, the Supreme Court declared unanimously in the Secession Reference that such a declaration would be unconstitutional both by Canadian constitutional law and international law. A constitutional amendment would, however, make such a secession possible. If a clear majority of Quebecers opts for secession, the federal government and the other provinces would have a constitutional duty to negotiate.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :