Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 58 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Public sector reform in new zealand: transformation of the society

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Piltshburgh Üniversitesi Graduate School of Public and International Affairs1
Görüntülenme :
638
DOI :
Özet Türkçe :

Önceleri sadece özel sektörle ilgili oldullu düşünülen rekahet kavramı. artık günümüzde kamu yönetimi ile ilişkili olarak da kullanılmaya başlanmıştır. Rekahet özel sektörde. etkinliğin. verimliliğin. kalitenin. çabukluğun bir teminatı ya da tetikleyicisi olarak algılanmaktadır. Bir yanda uygulamada rekahetin bu yöndeki olumlu etkileri. diğer yandan da kamu sektöründeki verimsizliğin. etkinsizliğin. hantallığın. aşırı bürokrasinin sebebi olarak görülen tekel niteliğine karşı duyulan tepki. rekabetin kamu yönetiminde de gündeme gelmesine neden olmuştur. Bu çalışmada. kamu yönetiminde rekabetin olabilirliği. işlevleri. rekabet biçimleri ve mekanizmaları. ortaya çıkabilecek muhtemel sorunlar tartışılmıştır. Çalışmada özellikle kamu sektöründe rekabet yerine geçebilecek yöntemler üzerinde durularak. kamu yönetimini modernleştirme çabalarına. yeni kamu yönetimi anlayışı (NPM) çerçevesinde ışık tutulmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

Reform of puhlic administration is now a worldwide phenoınenon. as governments grapple wiıh rapid sociaL. eeonomie and technological change. inCIliding the effecıs of globalization. New Zealand has implemented radical and eomprehensive pııblic seetor reforms since the mid-1980s. 11ıese reforıns have esıablished objeetives and set ineentives for prodııetive performance and involve greater transparency. The opening of government ageneies to eompetition. greater privati7.ation and aeeountability standards eontribııted to improved government performanee. These rcforms have redııeed the New Zealand Government's market involvement relative to the total eeonomy. Other eountries have taken similar measures. but New Zealand's pııblie-seetor reforms have been more radical and eomprehensive. This aıticle cxamines comprehensive and fıındamental administrative reform adopted in New Zealand. The role of politics and politieal Icadership is linked to the varİolıs models of reform. Lcssons learned from New Zcaland refornıs in other eountries are briefly deseribcd.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :