Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 61 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Productions strategies in knowledge-based economy

Yazar kurumları :
Bandırma Üniversitesi Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
601
DOI :
Özet Türkçe :

Dünyada bilgiye-dayalı ekonomilere yönelik bir dönüşüm yaşanmaktadır. Bu trend bilgiye dayalı ekonomilerde en önemli üretim faktörü olan bilginin üretilınesi, depolanması, işlenmesi ve dağıtılması süreçlerinin önemini artırmaktadır. Buna göre, yeni inovasyon süreci, başta fırmalann dış ilişki ve işbirlikleri olmak üzere bir çok alanda değişikliğe yol açmaktadır. Bu makalede doğrusalolmayan yeni inovasyon modelindeki fırma davranışlannı inceleyeceğiz. Özellikle, teknolojilerine ve network ilişkilerine göre sınıflanan belirli sektörler arasındaki karşılıklı etkileşim üzerine yoğunlaşan Kümelenme Modelini kullanılarak, fırmalann tüketiciler ve diğer birimler ile oluşturabilecekleri işbirliği stratejilerini belirlemeye çalışacağız. Aynca, Avrupa'daki uygulamalardan hareketle, bilgiye dayalı ekonomilerde uygulanabilecek politikalara ilişkin bazı çıkarsamalarda bulunulacaktır.

Özet İngilizce :

The global economic changes have moved towards a knowledge-based economy. This trend reflects the increasing importance of producing, accessing, storing and disseminating knowledge, the key production factor under knowledge-based economy. Accordingly, the new innovation process has lead to many changes in the behaviour of fırıns, especially with respect to their extemal networks of relationships and their collaborations with other fırms. We shall try to explain the behaviour of fırıns in this new non-linear model of innovation. We will especially, focus on the fırm strategies of alliance with consumer and partners using Cluster Analysis focusing on the interactions between particular types of fınns and sectors, which can be grouped according to their technological and networking characteristics. Lımking at the European experiences, we will also interpret some implications conceming economic policies in knowledge-based economy.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :