Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 60 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Pro-european legislative behaviors in the 22 nd period turkish grand national assembly; a logit model

Yazar kurumları :
K. Maraş Sütçü İmam Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
705
DOI :
Özet Türkçe :

Avrupa entegrasyon süreci, aday ülkelerin ekonomik, sosyal ve siyasal mevzuatlannı Birligin politikalan ile uyumlu hale getirmelerini zorunlu kılmaktadır. Aday ülkelerin ulusal hukuk sistemlerinin AB ile uyumlaştınna sürecinin arka planındaki temel unsur, üyelik müzakereleri'nin getirecegi yüksek maliyeti en aza indirme esasına dayanmaktadır. Diger taraftan, Avrupa entegrasyon sürecinin ekonomik ve politik boyutlan, üye ve aday ülkelerin gelişmekte olan bölgeleri için ekonomik fırsatlar sunmasının yanı sıra, wrluklan da beraberinde getirmektedir. Bu çalışma, 22. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekillerinin Türkiye'nin Avrupa Birligi ile bütünleşme sürecindeki yasal düzenlemelere katılımlannın bölgelere göre nasıl farklılıklar gösterdigini bir logit modeli ile test etmektedir.

Özet İngilizce :

Economic and political integration of the European Union (EU) requires the prospective members to make changes in their economic and political structures in line with those of the Union. Most changes are aimed at harmonization of nationallegislative structures with those of the EU to avoid large costs associated with accession process. The Union's economical and political diniensions also create new opportunities and challenges for regions within the member states and candidate countries, depemling on how well their economic relations are with the Union and future economical and political expectations from the accession. This paper empirically tests regional effects on the pro-European legislative activities of the representatives in the 22"d Period Turkish Grand National Assembly (TGNA) through a logit model.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :