Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2001 , Cilt 56 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Postmodern söylem ve insan hakları

Yazar kurumları :
Polis Akademisi1
Görüntülenme :
562
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makale, postmodernizmin insan haklarına bakışını e1cştirel bir analize tabi tutmaktadır. Evrensel insan hakları düşüncesiyle postmodern söylem arasında bir uyumsuzluğun olduğu ortaya konmaktadır. Postmodernizmin, özerk birey ve evrensellik gibi kavramlara yönelik yıkıcı eleştirisi, insan haklarının dayandığı tt'orik temelleri sarsmaktadır. Bu yazının argümanlarından birisi de, insan haklarına yönelik postmodern eleştirinin kimi hak teorisycnlerini pragmatizmin çekim alanına sürüklediği ve bunun sonucu olarak da insan haklarının "temelci" yaklaşımla meşrulaştırılmasından vazgeçildiği şeklindedir. Makale, postmodernistıerin aslında insan hakları gibi modernitenin etik sorunlarına duyarsız olmadığı, ancak iddia ettikleri gibi insan haklarına "yeni bir yaklaşım"ı da henüz ortaya koyamadıkları saptamasıyla sona ermektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This artiele aims to critically explore the post-modern discourse on human rights. It argues that there is an incompatibity bctween the idea of universal human rights, and the relativistic approach of the postmodern writers. The post-modern attack on such concepts as autonomous individual and universality has undermined the thcoretical grounds of human rights. This artide also daims that one of the results of the post-modern critique of human rights is that some human rights theorists have retreated into the citadel of an unreflected pragmatism. The post-modernists, so conduds the artiele, are aware of the importance of human rights, eVen though they have not yet presented the "novel apprnachu to human rights.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :