Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 63 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Porto alegre-fatsa: yerel düzeyde demokrasiyi demokratikleştirmek çabaları üzerine bir karşılaştırma / porto alegre-fatsa: a comparative study about democratizing democracy approach

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
636
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada “demokrasiyi demokratikleştirmek” olarak formüle edilebilecek yaklaşım, iki örnek üzerinden analiz etmek amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, yerel düzeyden demokratik değerleri geliştiren ve demokrasiyi tabana yayarak farklı bir tür demokratik işleyiş öneren iki örnek, Porto Alegre (Brezilya) ve Fatsa (Türkiye) deneyimleri, genel bir karşılaştırmaya tabi tutulacaktır. Demokratik ideallerin, modern yaşamın içinde, ona uygun bir şekilde hayata geçirilebileceğini savunan “demokrasiyi demokratikleştirmek” yaklaşımı, bireysel otonominin genişletilerek merkezi etkenlerin gücünü kırmayı amaçlamaktadır. Dünyanın çeşitli yerlerinde karar alma süreçlerinde yeni araçların geliştirilmesi ve özellikle yerel düzeyden katılımın artırılması yönünde çabalar, bu süreçte atılan önemli adımlardır. Porto Alegre ve Fatsa örnekleri de, “demokrasinin yeniden düşünülmesi” yönündeki tartışmalar için, teori ile pratik arasında bir bağ kurulabileceğini göstermiştir. Halkın direkt katılımı ile temsilcilerin işbirliği şeklinde yürüyen sistemlerle bu örneklerde, demokratik anlayışın meşruluk temeli yeniden oluşturulmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

This article aims to analyze the “democratizing democracy” aprroach through two cases: Porto Alegre in Brasil and Fatsa in Turkey. These cases that had created different participation options to improve local democratic processing and had suggested a different democratic culture will be examined. The democratizing democracy approach that argues to realize democratic ideals within modern life and its resources aims to improve individual otonomies and to break down the strong effect of central power. In order to this aim such efforts in the world wide that try to create some new resources or options on the decision-making process and especially to increase participation on the local level are crucial attempts. These cases refers to the link between theorical and practical areas for the debates about “rethinking democracy”. The participative bodies that realize in the different political culture are important patterns for the different experiments that could shape with the new demands.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :