Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2002 , Cilt 57 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Pasaport kanunu madde 22 ve 23: 1982 anayasası ve insan hakları avrupa sözleşmesi'ne ek iv.no'lu protokol'e aykırılık sorunu

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi Hukuk Faküıtesi1
Görüntülenme :
616
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Pasaport Kanunu md. 22 ve 23'ün, 1982 Anayasası md. 23 ve İnsan Haklan Avrupa Sözleşmesi'ne (İHAS) Ek IV No.lu Protokol md. 2'ye aykınlığı sorunu ele alınmaktadır. 2001 Anayasa Revizyonu ile; temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasına ilişkin genel hüküm niteliğindeki md. 13'te yer alan "genel sınırlama nedenleri"nin tümünün yanı sıra, yurt dışına çıkma özgürlüğünü düzenleyen md. 23'te yer alan "özel sınırlama nedenleri"nden biri Anayasa metninden çıkarılmıştır. Bundan böyle, yurttaşlann yurt dışına çıkma özgürlüğü, yalnızca yurttaşlık ödevi ve ceza kovuşturması veya soruşturması neden/eriyle sınırlanabilecektir. Söz konusu özgürlüğün bağlı olduğu Anayasal rejimdeki bu değişiklikler, Pasaport Kanunu md. 22 ve 23'ün yanı sıra, yurt dışına çıkma özgürlüğünü sınırlayan diğer bazı yasa hükümlerinin de Anayasa'ya uygunluğu tartışmasını gündeme getirmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

ln this artide, we will try to explore the constitutionality of Artides 22 and 23 of the Passport Code under Artide 23 of the 1982 Turkish Constitution. We will also examine whether the above-mentioned articles of the Passport Code infringe with Artide 2 of the Fourth Protocol to the European Convention for Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR). After the last constitutional revision (dated October 3,2001 and numbered 4709), the "general restrietian reasons" set forth in Artide 13 and one of the "special restrictian reasans" set forth in Artide 23 are removed from the text of the 1982 Turkish Constitution. Therefore, from now on citizens' freedom to leave the country will be restricted with regard to civic obligations and eriminal investigation or prosecution. Similar to the problem about Artides 22 and 23 of the Passport Code, these constitutional amendments brought a problem of uncontitutionality of the provisions of some other statutes.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :