Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 61 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Para krizleri öngörürüsünde sinyal yaklaşımı: türkiye örneği, 1990-2002

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
579
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma KLR (1998) tarafından geliştirilen "sinyal yaklaşımı" yönteminin Türkiye ekonomisi kriz tecrübeleri için bir sınamasını içermektedir. Sinyal yaklaşımı, kriz öngörü döneminde sıra dışı davranışlar sergileme eğiliminde olan birkaç göstergenin değerlerini izlemeyi gerektiren istatistiksel bir yöntemdir. Bu yöntemde kriz göstergesi olarak. belirlenen bir değişkene ait değer, belirli bir eşik değerin üzerine çıktığında, bu, olası bir kriz sinyali olarak kabul edilmekte ve takip eden 24 ay içerisinde bir para krizinin meydana gelebileceğinin tehlike işareti olarak yorumlanmaktadır. Çalışma 1990:01-2002: 12 dönemini kapsamakta ve Nisan 1994 ve Şubat 2001 krizlerini analize konu etmektedir. Çalışma, ekonominin mümkün @Iduğunca çok kesiminden ipuçlan elde etıneyi hedeflemiş ve buna bağlı olarak yöntem makro ekonomik, finansal, dış ekonomik ilişkiler, bekleyişler ve ülke riskini temsil etmek üzere toplam 29 gösterge değişken çerçevesinde sınanmıştır. Elde edilen bulgular karmaşıktır. Bununla birlikte, kkbg/gsmh değişkeni en iyi performans sergileyen öncü gösterge olarak öne çıkmaktadır. _Her ne kadar bulgular karmaşık ve yöntem "tam zamanlama" zaafı taşıyor olsa da, sinyal yaklaşımı, muhtemel para krizleri için bir erken uyan sistemi geliştirme çabasının önemli bir-adımı olarak değerlendirilmelidir.

Özet İngilizce :

This study is an attempt to apply the signal approach method, developed by KLR (1998), to predict currency crises in the Turkish economy. The signal approach is a statistical method which requires observing the values of some abnormally behaving indicators over the prediction period of any crisis. 10 this method, the value of the variable, which is determined as a crisis indicator, exceeding a certain threshold value is accepted as a signal of any probable crisis and evaluated as a sign of danger of a currency crisis over the next 24 months. The main purpose of the study is to analyze the crises of April 1994 and February 2001, using 29 indicator variables related to macroeconomy, finance, foreign economic relations, expectations, and country risk over the period of 1990:01-2002:12. The empirical findings show that kkbg/gsmh is the leading indicator that has the best performance. Moreover, the signal approach can be evaluated as an irnportalnt step for the improvement of an early waming system for probable currency crises despite its possible disadvantages like its findings being somewhat complex and the method itself being a "just in time" weakness.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :