Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 58 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Osmanlı tarımında makineleşme:1870-1914

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
698
DOI :
Özet Türkçe :

Ondokuzuncu yüzyılda tarım Osmanlı ekonomisinde büyümeyi sağlayan sektördü. Dünya ekonomisi ile bütünleşme sürecinde tarımsal ürünler üretimi ve ihracında uzmanlaşma Osmanlı tarımına modem makineler ve teknikler kullanımını getirdi. Hükümet politikalan, özel çabalar, işgücü kıtlığı, demiryolları gibi makinelerin yaygınlaşmasında olumlu etkide bulunan faktörler olsa da makine fiyatlannın yüksekliği, kişi başına gelirin kısıtlı olduğu bir ekonomide, bütün olumlu faktörleri tek başına ortadan kaldmyordu. Makinelerin yerli hayvan cinsleri için fazla ağır oluşu, yedek parça ve servis ağı eksiklikleri ve I!'akineler hakkındaki çeşitli önyargılar gibi başka olumsuz faktörler de fiyat sorununa ekleninee Osmanlı tarımında bütün çabalara rağmen modem makinelerin yayılışı ve kullanımı oldukça sınırlı kaldı.

Özet İngilizce :

Agriculture was the main sector that provided growıh in the Otloman economy during the nineteenth century. The process of integration with the world economy (specialization in production and exportation of agricultural products) brought the use of modem machines and techniques to the Ottoman agriculture. Government policies, private investment, labor scarcity and railways had positive effects on the spread of mechanization. However, the high price of these machines, alone, was enough to caneel all the pasitive effects in an economy where per capita incomes were very restricted. Several other facts related with modem machines, such as their being too heavy for the native animal species, lack of spare parts and service network and various prejudices against them, only added to the problem of high prices. Thus, despite all altempts, the spread and the use of modem machines in the Otloman agriculture remained very limited.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :