Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 63 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Osmanli imparatorluğu’nun son döneminden çok partili döneme madencilik politikalari, 1861-1948

Yazarlar :
Yazar kurumları :
TMMOB Maden Mühendisleri Odası Stratejik Araştırmalar Merkezi1
Görüntülenme :
608
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminden 1948 yılına kadar ülkemizde uygulanmış olan madencilik politikaları incelenmektedir. Çalışmanın ana amacı, söz konusu dönemde uygulanan madencilik politikalarının ortaya konulması ve bu politikaların maden üretimleri ile milli gelire etkilerini araştırmaktır. Çalışmada dönemlendirme, üç tarih aralığını kapsamaktadır. İlk dönem, Cumhuriyet Dönemi madencilik politikalarının sonuçlarının daha belirgin görülebilmesi açısından Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemi olarak verilmiştir. Bu dönem 1861 tarihli Maadin Nizamnamesi ile başlatılmaktadır. Daha sonraki dönemlendirmeler ise, madencilik alanında kamu girişimciliğinin uygulamaya geçirilmesi politikasının en belirgin göstergesi olması bakımından Etibank'ın kuruluş tarihi olan 1935 yılı temel alınarak yapılmıştır. Dolayısıyla, ikinci dönem 1923–1935 ve üçüncü dönem ise 1935–1948 yıllarını kapsamaktadır.

Özet İngilizce :

In this study, mining policies between the last era of Ottoman Empire and the year 1948 have been investigated. The main purposes of the study are to exhibit the mining policies in the subject period and to research the effects of these policies on mining productions and national income figures. The study comprises three periods. The first period has been taken as the Ottoman’s Last Era to provide clearer understanding of the results of mining policies in the Republic Period. This period starts with Mining Law dated 1861. The other two periods have been set according to the base year 1935 that is the year of foundation of a public entity Etibank and a marked date of ‘public entrepreneurship policy’ in the mining sector. Consequently, the second period includes between the years 1923 and 1935 and the third period includes between the years 1935 and 1948.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :