Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2002 , Cilt 57 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Osmanlı anadolusunda sigorta piyasası: 1860-1918

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
587
DOI :
Özet Türkçe :

Yazıda Osmanlı ekonomisinin ondokuzuncu yüzyılda tanıştığı sigortacılık faaliyetleri ve sigorta piyasasının özellikleri ele alınmıştır. Dünya ekonomisi ile bütünleşme sürecinde ticaret hacmindeki artış ve toplumun belirli kesimleri için hayat tarzındaki Batılılaşma sigortacılık faaliyetini Osmanlı iktisadi hayatına getiren esas unsurlar olarak görünmektedir. Hem potansiyel kazanç imkanı hem de yasal düzenlemeler olmayışı bakunından yabancı şirketler için cazip bir piyasa olsa da, Osmanlı sigorta piyasasının gelişimini sınırlandıran bazı unsurlar belirlenebilmektedir. Bunlar arasında şirketlerin müşteriler aleyhindeki uygulamalan, müşterilerin şirketleri aldatmaya yönelik davranışları, sigorta fikrine karşı dini inanıştan gelen tavır ve kişilerin satın alma güçlerinin düşüklüğü ile geleneksel yardımlaşma bağlannın varlığını sürdürmesi gibi sosyal ve ekonomik özellikler sayılabilir. Yazıda temel kaynak olarak dönemin İngiliz Konsolasluk raporlan kullanılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The essay focuses on the insurance activities and the characteristics of insurance market that were incorporated into the Ottoman economy during the nineteenth century. Increase in the volume of trade during the process of integration with the world economy and the westernization of life-style for certain parts of the society are considered as the basic faetors that introduced the insurance activities to the Ottoman economy. Despite being an attractive market for foreign companies in terms of the potential profit opportunities it offered and the legal regulations it lacked, a number of characteristics which limited the development of Ottoman insurance market are discernable. Among these are the social and economic peculiarities such as practices of the companies and the customers towards cheating each other; religious beliefs against the idea of insurance; low level of purchasing power and persistence of the traditional charity ties. The primary source used in the ,,"'Ssayis the contemporary British Consular Reports.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :