Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 64 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaya çıkışı, gelişme seyri ve bölgeye etkileri bakımından güneydoğu anadolu projesi (gap)

Yazar kurumları :
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
738
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ekonomik potansiyelini ve bu ekonomik potansiyelini harekete geçirmek için hazırlanan Güneydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP) ortaya çıkardığı, şgelişme seyrini, gerçekleşme düzeyini ve gerçekleme düzeyine bağlı olarak bölgenin kalkınmasına etkilerini irdelemektir. Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinden birisi olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi, bir taraftan geniş ve verimli tarım alanlarına, diğer taraftan önemli su kaynaklarna (Fırat ve Dicle) sahiptir. Dolayısıyla bölgedeki su ve toprak kaynaklarını harekete geçirmek için 1989 yıllarında, 2005 yılı sonu itibariyle tamamlanmak üzere GAP Master Planı hazırlanmıştır. GAP idaresi’nin verilerine göre, 2005 yılı sonu itibariyle, global olarak projenin gerçekleşme oranı % 52.0, 2007 yılı sonu itibariyle de % 59.3’tür. Çalışmada, GAP ile birlikte, bölgede hedeflenen ve istenilen düzeyde olmasa da, başta tarım olmak üzere birçok alanda değişim sürecinin başlamış ve bu sürecin devam etmekte olduğu sonucuna varılmaktadır.

Özet İngilizce :

The objective of this study is to examine the economic potential of the Southeastern Anatolia Region and the emergence, development course, accruing rate and the effects of the Southeastern Anatolia Project (GAP) on the region which was planned to activate the region’s potential. The Southeastern Region, one of the seven geographical regions in Turkey, has vast and fertile agricultural lands and significant water basins the Euphrates and Tigris Rivers. Hence, in order to trigger the water and land resources of the region, the GAP Master Plan was launched in 1989 to be completed by the year 2005. According to the GAP Administration statistics, the 52 % of the project had been completed by the end of 2005 and 59.3 % of it had been accomplished by the end of 2007. This study reveals that, even not at the rate wished, a period of change has started in many areas primarily in agriculture and this course is still in progress.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :