Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 62 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaklık mevzuatı itibarıyla türkiye cumhuriyeti uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin avrupa toplulukları yargısında tam yargı davası açabilmeleri: yedaş davası örneğinde hukuksal bir analiz

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
607
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye ile Avrupa Topluluğu (AT) arasında Ankara Anlaşması’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte bir ortaklık mevzuatı oluşturulmuştur. Bu mevzuata istinaden Türkiye ile AT arasında meydana gelen uyuşmazlıklara ilişkin düzenlemeler gerek Ankara Anlaşması’nda gerek 1/95 Sayılı Gümrük Birliği Kararı’nda mevcuttur. Ancak, gerçek ve tüzel kişilerin ortaklık mevzuatından olumsuz etkilenmeleri halinde, bu mevzuat, gerçek ve tüzel kişilerin nereye, nasıl ve ne şekilde dava açmaları (müracaat etmeleri) gerektiğine yönelik doğrudan bir düzenleme içermemektedir. Böyle olmakla birlikte, Yedaş firması, Gümrük Birliği Kararı’nın yürürlüğe girmesinden sonra bu Karardan zarar gördüğü gerekçesiyle Avrupa Toplulukları İlk Derece Mahkemesi önünde tazminat davası açmıştır

Özet İngilizce :

An association regime was established between Turkey and European Community (EC) with the coming into force of the Ankara Agreement. Based on this regime, whether in Ankara Agreement or Customs Union Decision No 1/95, there are regulations about the conflicts occurred between Turkey and EC. But in case of negative affection of natural and moral persons from the association regime, there is no direct regulation on where and how to litigate (apply). Nonetheless, after the coming into force of the Customs Union Decision, Yedaş Company litigated to European Community Court of First Instance by claiming that it was affected negatively from this Decision.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :