Yıl 2008, Cilt: 1 Sayı : 24 Sayfalar 245 - 273 2008-06-01
15. AND 16. CENTURY BINDING IN BAYAZID THE II. LIBRARY IN AMASYA
Amasya II. Bayezid İl Halk Kütüphanesi’nde Bulunan 15. ve 16. Yüzyıl Ciltleri
Savaş MARAŞLI
14 261

15th 16th century where they have been in Bayezid two public library in Amasya İnclude the period that is prince city displaying development in ever respect. On one hand, style of the bindings of the period of the Anatolia Emirates and Seljuks was continued in 15th century. On the other hand samples whic reflect the peculiarities of the century. Besides them altough the bindings belong to 15th century. They whic are tought to be renewed in the following periods present varieties in this century. Contary to confosed period in 15th century. Existance and extensive and developed bindings samples whic was constituted in the direction the style of the Ottoman book bindings in 16th century. The bindings being Bayezid two public library in Amasya are important for displaying the reflection of Turk sh book binding af art in a provincal city for from the capital.
Amasya II. Bayezid İl Halk Kütüphanesinde bulunan 15. ve 16. yüzyıl ciltleri, şehrin her bakımdan gelişme gösterdiği şehzade şehri olduğu dönemi kapsamaktadır. 15. yüzyılda bir taraftan Anadolu Selçuklu ve Beylikler döneminin cilt anlayışı sürdürülmüş , bir taraftan da yüzyılın özelliklerini yansıtan örnekler yapılmıştır. Ayrıca 15. yüzyıla tarihli olmasına karşın sonraki dönemlerde yenilenmiş olduğu düşünülen ciltlerle bu yüzyıl geniş bir yelpaze sunmaktadır. 16. yüzyıla gelindiğinde ise 15. yüzyıldaki karışık dönemin aksine Osmanlı cilt anlayışı doğrultusunda yapılmış zengin ve gelişmiş cilt örneklerinin varlığı bilinmektedir. Amasya II. Bayezid İl Halk Kütüphanesi'nde bulunan ciltler, Türk cilt sanatının başkentten uzak bir taşra şehrindeki akislerini göstermesi açısından önem taşır.

Anahtar Kelimeler

ARITAN, Ahmet. Saim; Konya Müzelerinde Bulunan Selçuklu Cildlerinin Özellikleri, (Bas lmam )Yüksek Lisans Tezi, Konya 1987.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2008
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2008


Makalenin Yazarları
Savaş MARAŞLI