Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 65 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütsel iklimin işgören performansı üzerine etkisi: ostim imalat işletmeleri çalışanları üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO2
Görüntülenme :
647
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Ankara’da kısa adı OSTİM olan Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezinde imalat işletmelerinde çalışanların algıladıkları örgütsel iklim ile performansları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaçla, örgüt ikliminin boyutları ile (üstün desteği, iş yükü baskısı, tarafsızlık, bağdaşıklık, içsel takdir) çalışanların performans algıları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma tesadüfî örnekleme yöntemine göre belirlenen örneklem üzerinde yapılmıştır. Verilerin analizi için f testi, regresyon ve korelasyon analizleri yapılmıştır. Yapılan analiz sonuçları, örgütsel iklim algısı ile çalışanların performansları arasında ilişkinin olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, çalışanların demografik özellikleri ile örgütsel iklim ve performans algıları bakımından farklılığın olduğu anlaşılmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this paper is to study the relation between the organizational climate perceived by the workers at the Middle East Industrial and Commercial Centre (OSTIM) and their performance. The relation between the dimensions of the organizational climate (superiors’ support, workload pressure, impartiality, harmony, appreciation) and the workers’ performance perceptions has been looked at. The research has been carried out on a random sample. The f test, regression and correlation analyses have been used for data analysis purposes. The results show indeed a relation between organizational climate perceptions and work performance. Besides, workers’ demographics and organizational climate and performance perceptions also show some variations.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :