Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 65 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütlerde bilgi paylaşım davranışı: sosyal sermaye boyutundan bir bakış

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
674
DOI :
Özet Türkçe :

Örtülü bilgi paylaşımının örgüt için yaşamsal öneminden hareketle çalışmanın odağı sosyal sermaye boyutları ile örtülü bilgi paylaşım davranışı ilişkisine yönelmiştir. Bu çerçevede çalışma, bir araştırma modeli yoluyla iki temel soruya cevap aramaktadır. (1) Sosyal sermaye boyutları örtülü bilgiyi paylaşma davranışını etkiletmekte midir? ve (2) içsel ve dışsal kontrollülük örtülü bilgi paylaşım davranışını etkilemekte midir? Örtülü bilginin yoğun olarak üretildiği, paylaşıldığı ve ustalıkların 6 yıl boyunca öğrencilere aktarılması sürecini kapsayan tıp eğitimi, çalışmanın uygulama alanı olarak seçilmiş ve bir üniversite hastanesi intörnleri üzerinde çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda, sosyal sermaye boyutlarının ve içsel kontrolün örtülü bilgiyi paylaşım davranışını olumlu yönde etkilediği istatistikî olarak kanıtlanmış, buna karşın dışsal kontrolün örtülü bilgi paylaşımı ile istatistikî bir ilişkisi bulunamamıştır.

Özet İngilizce :

As the sharing of tacit knowledge is crucial for the organizations, we focus our intention on the relation between three social capital’s dimensions and tacit knowledge sharing behavior. In this study we intend to answer by suggesting a research model 2 main research questions: (1) Do the three dimensions of social capital influence individual’s tacit knowledge sharing behavior? and (2) do the internal and external locus of control influence tacit knowledge sharing behavior? As tacit knowledge is highly and densely created, developed, shared and transferred in medical science from masters to the students along six years, we designate our research subject as the medical interns of a great and important university hospital in Turkey. At the end of this research it is found that the main dimensions of social capital and internal locus of control have statistically meaningful positive relation on the tacit knowledge sharing behavior. On the other hand external locus of control has not any meaningful relation on the tacit knowledge sharing behavior.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :