Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 59 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Organizasyonların yeniden yapılanmaları sürecinde eğitim ve geliştirme programlari ve uygulama örnekleri

Yazar kurumları :
Abant izzet Baysal Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
677
DOI :
Özet Türkçe :

Organizasyonlar. rakiplerinin önüne geçmek ve rekabet avantajı sağlamak için iş süreçlerini sürekli olarak geliştirmek zorundadırlar. Bu olgu, yeni. iş yapma biçimlerinin öğrenilmesi faaliyetlerinin sürekli kılınmasını gerektirmektedir. Sürekli öğrenme. eğitim ve geliştirme programlarının devamlılık kazanması ile mümkün kılınılabilir. Geleneksel eğitim ve geliştirme programları. katılımcılar tarafından öğrenilen bilginin programdan hemen sonra kullanılmaması durumunda tedrici olarak gerçekleşen bir unutma sürecinin yaşanmasına neden olmaktadır. Bu dezavantaj ın ortadan kaldırılmasını sağlayacak bir yöntem, katılımcılara eğitim programından hemen sonra uygulayabilecekleri bilgilerin aktarılmasıdır. Bu makalede, (i) geleneksel yöntemler ve tam zamanında eğitim olarak adlandırılan modem eğitim ve geliştirme tekniği karşılaştırılacak, (2) eğitim ve geliştirme program maliyetleri yeni bir yaklaşımla analiz edilecek, (3) kalite evi. eğitim ve geliştirme programı tasarımı sürecine adapte edilecek (3) alternatif eğitim ve geliştirme programlarını anlamayı kolaylaştıracak iki örnek olay sergilenccektir.

Özet İngilizce :

In order to stay ahead of competition, organizations must continuously improve their processes, which require continuous leaming of modern ways of doing business. In organizations continuous leaming can be achieved through performing training programs. Traditional training methods usuaııY cause trainees to forget techniques or methodologies they have leamed during a training method if they don't apply them to a specific problem immediately. One possible way to eliminate this drawback is to develop new training method s which wiıı enable trainees to apply what they have leamed immediately af ter the training program. In this paper, (i) traditional methods and a modem ıraining technique calledjusı in time ıraining (JIT-T) are compared, (2) training costs are analyzed through using a new approach, (3) house of quality is adapted to the design of a training program and, (4) two case studies facilitating to c1arify the details of altemative training methods are exhibited.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :