Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 60 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Olasılık kuramının doğuşu

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
747
DOI :
Özet Türkçe :

Tarihsel süreç olasılık kuranunın kumardan (şans oyunlarından) dogdugunu göstermektedir. Bununla birlikte, bu köken, söz konusu kuranun gelişmesi doyultusunda bir hızlandırıcı oldugu gibi, bir engelleyici olarak da işlev görmüştür. Olasılık (probability), salt kumarla ilişkili bir kavram olarak kalsaydı, Girolamo Cardano'nun egilim (proe1ivity) kavranundan pek öteye gidemezdi. Tarihsel süreçteki dönüm noktası, olasılık ile bilgideki belirsizlik arasındaki ilişkinin açıklıkla anlaşıldıgı andır. Blaise PascaI'ın olasılık kuranu açısından yaşamsal önemdeki bir başarısı olan bu buluş söz konusu kuranunın gelişmesinin önündeki engelleri kaldırnuştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The historical process has been pointed out that the probability theory has been bom from the gambling (the games of chances). This root, however, plays a role as an accelerator as well as a barrier for the probability theory to develop. The concept of probability could not go beyond Girolamo Cardano's concept of the proclivity if it were stayed a topic in relaıian only to the games of chances. The tuming point in the hisıorical process is the event in which it is clearly understood the relation of probability with uncertainty of knowledge. The discovery, which was the vilal success of Blaise Pascal from the perspective of the probability theory, has been put the barriers oul of sight for that theory to develop.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :