Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 64 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğrenen örgüt algısının örgüt içi girişimciliğe etkisi: kamuda bir araştırma

Yazar kurumları :
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi1, Kara Harp Okulu Sistem Yönetim Bilimleri Bölümü2
Görüntülenme :
638
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Ankara’da Bakanlıklara bağlı çeşitli kurumlarda görev yapan 167 kamu çalışanlarının, görev yaptıkları kurumla ilgili öğrenen örgüt algılarının; yenilikçilik, risk alma ve fırsatlara odaklanma alt boyutları ile ele alınan örgüt içi girişimcilik tutumları ile ilişkisi araştırılmıştır. Araştırma bulguları değerlendirildiğinde, öğrenen örgüt algısı alt boyutlarından takım halinde öğrenme, sistemler arası bağlantı ve destekleyici liderliğin örgüt içi girişimci davranışlarla anlamlı ve aynı yönlü ilişkileri olduğu görülmüş ve elde edilen diğer bulgular tartışılmıştır.

Özet İngilizce :

In this study, the relationship between learning organization perceptions and intrapreneurship attitudes in dimensions of innovativeness, risk taking and focusing on opportunities of 167 public sector employees was investigated. When the findings were evaluated, it was found that team learning, systems connection and supportive leadership dimensions of learning organization perception have significancant and positive relationship with intrapreneural attitudes. Furthermore, implications of the findings are discussed

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :