Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 64 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Nicel araştırmalarda metodoloji sorunları: yüksek lisans tezleri üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Ticaret Ve Turizim Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
1282
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmaının amacı yönetim ve pazarlama alanlarında nicel yöntemler kullanılarak yazılan yüksek lisans tezlerine ilişkin metodolojik açıdan bir durum saptaması yapmaktır. Bu amaçla 1990-2005 yılları arasında Gazi Üniversitesi işletme bölümü’nde yönetim ve pazarlama alanlarında nicel yöntemler kullanılarak yazılan toplam 106 tez, araştırma süreci açısından değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda tezler öncelikle araştırma amacı, araştırma deseni, veri toplama aracı ve veri analiz yöntemleri açısından incelenmiş, sonrasında tezlerde karşılaşılan sorunlar belirlenmiştir. ncelenen tezlerde her iki alanda veri toplama aracının büyük bir çoğunlukla anket olduğu belirlenmiştir. Veri analiz yöntemleri olarak ise yönetimde yordamsal istatistiklerin, pazarlamada betimsel istatistiklerin daha fazla kullanıldığı görülmüştür. Tezlerde karşılaşılan önemli metodolojik sorunların; hipotezlerin kurulma biçimi, hipotez kurulmadan istatistik testlerin yapılması, evren ve örnekleme ilişkin ya hiç açıklama yapılmamış olması ya da yapılan açıklamalarda yetersizlikler bulunması ve örneklemin belirlenmesinde yapılan hatalar olduğu tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine the methodological issues of facts in the master thesis written by using quantitative methods in the fields of management and marketing. For this purpose, a total of 106 master thesis in the field of management and marketing by using quantitative methods written in Gazi University, Department of Business Administration between the period of years 1990-2005 have been examined in terms of a research process. In this prospect, firstly the thesis have been examined in terms of purpose of study, research designs, means of data collecting and analyzing methods and then the problems encountered in the thesis were determined. With regard to research designs while it is observed that field research has been used widely in both fields, but in management the relational field research and in marketing descriptive field research were mostly used. In the thesis examined, it is determined that questionnaire is the mostly preferred data obtaining technique.. When data analyzing methods were considered, it is observed that in management procedural statistics have been used whereas in marketing descriptive statistics have been used. The important problems that were encountered in the thesis are as follows; act of writing the research hypothesis statement, using statistical tests without any hypothesis, no or inadequate explanations about the universe and sample of the research and mistakes when determining the samples.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :