Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2002 , Cilt 57 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

New public management reforms:the british experience

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Police Academy1
Görüntülenme :
633
DOI :
Özet Türkçe :

Son yirmi yıldır İngiltere ve diğer gelişmiş ülkelerin kamu yönetimlerine önemli etkileri olan bir model ortaya çıktı: 'yeni kamu yönetimi'. Yeni kamu yönetimi modeli yeni bir 'küresel paradigma' olarak sunulmakta ve evrensel olarak uygulanabilir olduğu savunulmaktadır. Bu çalışma, modelin kuramsal dayanaklarını, temel özelliklerini ve İngiltere örneğinden hareketle gelişim evrelerini açıklamayı amaçlamaktadır. Yeni kamu yönetiminin uluslararası bir trend olarak çıkması belirli bir ekonomik, sosyal ve siyasal etmenlerin bir ürünüdür. Bu model, 'kamu tercihi' gibi politik ekonomi kuramlanrun ve işletme yönetim yöntemlerinin etkisi altında şekillenmiştir. Ingiltere'de 'Yeni Sağ' düşüncesi de reform programlarını etkik-di ve idL'Olojik temelini oluşturdu. Muhafazakar Parti hükümeti iktidara geldiğinde önceden tasarlanmış bir reform programına sahip değildi. Hedefler zamanla gelişti. Reformun ilk safhasında tasarruf, etkinlik ve kontrol en önemli öğelerdi. 1980'li yıllan sonundan itibaren de piyasa-tipi mekanizmalarla rekabetçi bir ortam oluşturmak, kaliteyi yükseltmek gibi daha radikal ve kapsamlı reformlar uygulamaya konuldu. Bu reform programlarının gerçekleştirilmesinde siyasal kararlılık ve istikrar önemli roloynadı.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Over the last two decades New Public Management (NPM) has emerged as an influential model having profound impacts on the public sector management in Britain and in many other developed countries. This study aims at explaining the main characteristics of NPM in relation to the British case. The emergence of NPM as an international trend has been attributed to the particular economic, social and political factorso Two different scts of id cas have shaped the NPM model. The first has emerged from the new institutional economics while the second was deriven from business-type managerialism. When the Thatcher Government came to power there was no master plan for reform. Goals evolved over time. in the early stages, achieving economy, efficiency and control have been the most important objectives. However, from the Iate 1980s more radical and comprehensive reforms have been undertaken such as the introduction of market-type mechanisms and executive agencies. In terms of making administrative reforms happen, sustained political commitment to the reforms and political stability have played important roles.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :