Yıl 2001, Cilt: 1 Sayı : 11 Sayfalar 1 - 18 2001-12-01
Öğretmenlik Uygulamasının Yönetimi İle İlgili Yeni DüzenlemeninGetirdikleri ve Yaşanan Sorunlar
Niyazi CAN
16 261

Öz Öğretmenlerin hizmet öncesi eğitiminde öğretmenlik uygulamaları, öğretmen yetiştirmenin önemli bir aşamasını oluşturur. Eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı'nca "Öğretmenlik Uygulaması Yönergesi" hazırlanmış ve ilgili makamlara gönderilmiştir. Yönerge, öğretmenlik uygulamalarına sistemlilik kazandırmayı amaçlamaktadır. Öğretmen yetiştirme programlarını yeniden düzenleme çalışmaları teorik anlamda önemli değişimler önermekle beraber, Türkiye'nin öğretmen yetiştirme deneyimini yeterince dikkate almadığı görülmektedir. Öğretmenlik uygulamalarının yönetiminde kurumlararası işbirliği ve koordinasyonun yapılmasının önerilmesi önemli bir gelişmedir. Ancak fakülte-okul işbirliğinde ve getirilen görev ve sorumlulukların, yapılacak hazırlık ve değerlendirmelerin sınıf-okul ortamında gerçekleştirilmesinde sorunlar yaşanmaktadır. Öğrenciler üniversitede öğrendiklerinden çok okulda öğretmeni taklit etme eğilimindedir. Öğretmen adaylarına sınıf içi etkinliklere katılma fırsatları verilmekte ancak yönetim etkinliklerine, eğitsel, sosyal ve kültürel etkinliklere beklenenin altında düzeyde katılım gerçekleşmektedir. Öğretim elemanlarının, öğretmen adayları ile birlikte yapmaları gereken eğitim çalışmaları ve haftalık etkinlikleri değerlendirme toplantıları süreklilik ve sistemlilik içinde gerçekleşememektedir.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2001
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2001


Makalenin Yazarları
Niyazi CAN