Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 60 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Nato'nun örgütsel değişimi, 1949-1999; kuzey-atlantik ittifakından avrupa atlantik güvenlik örgütüne

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
647
DOI :
Özet Türkçe :

1949 ile 1999 arasındaki gelişmeler göstermektedir ki NATO ilk 50 yıllık tarihinde önemli örgütsel degişiklikler geçirmiştir. Kore Savaşı, Küba füze krizi ve Sovyetler Birligi'nin dagılması gibi uluslararası güvenlik ortarmndaki gelişmeler, ortaya çıkan yeni güvenlik ortamlanna uyum saglamak için NATO'yu degişiklik yapmaya itmiştir. NATO'nun yeni örgütsel amaç ve araç tanımlamasımn son şekline bakıldıgında ise, sadece uluslararası güvenlikteki gelişmeler degiı, ABD-Avrupalı müttefikler arasındaki ilişkiler ile Avrupalı devletlerin kendi politik stratejileri ve bu devletlerin birbirleri arasındaki dengelerin de örgütsel degişim üzerinde etkisi oldugu görülmektedir. 50 yıllık tarihi incelendiginde, bugünkü NATO'nun ilk kuruluş yıllanndaki NATO'dan oldukça farklı bir örgüt oldugu ortaya çıkmaktadır. Artık NATO bir "Kuzey Atlantik" ittifakı degiı, "Avrupa-At1antik" bölgesinde güvenlik ve istikrannı saglamaya çalışan ve bir tarafta ABD'nin diger tarafta da Avrupa Birligi üyelerinin liderligini yaptıgı iki başlı bir örgüttür.

Özet İngilizce :

NATO experienced critical organizational changes in its first fifty years. The developments in the international security environment such as the Korean War, the Cuban missile crisis, and the collapse of the Soviet Union pushed NATO to make organizational changes in order to adapt to new security environments. The US-European relations and the national security and defense policies of the European allies, however, had an effect on the nature of the purposes and means adopted by the organization. Given the organizational transformations, one can conclude that today's NATO is radically different from the original alliance. Rather than an alliance founded to deter any aggression in the North Atlantic area, NATO is now an organization that aims to preserve peace and to reinforce security and stability in the Euro-Atlantic area. Besides, the European allies, that is those states that are members of both NATO and the European Union, seems to have created an organization within the organization.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :