Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 62 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Muhasebe politikası seçiminin ekonomik belirleyicileri üzerine amprik bir çalışma

Yazar kurumları :
Bozok Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
818
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, i07 halka açık şirketin 2005 yılı finansal tablolannda yer alan 5 önemli muhasebe yöntemi ile ilgili açıklamalarını inceleyerek işletmelerin muhasebe politikası seçimini etkileyen ekonomik belirleyiciler hakkında delil sağlamaktır. Bu ampirik çalışmada, basit doğrusal regresyon analizi sonuçlan, konsolide finansal tablolar dözenleyen şirketlerde işletme büyüklüğü hariç muhasebe politikası seçiminin ekonomik belirleyicilerinin işletme yönetiminin gelir anırıcı (azaltıcı) muhasebe politikası seçimi eğilimini açıklamadığını göstermektedir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to provide evidence for the economic determinants that may affect company's accounting policy choices by examining five key accounting method disclosures in the 2005 financia\\ statements of the 107 publicly-held companies. In this empirical study, the results of linear regression analysis show thal the economic determinants of accounting policy choices except for company's size in companies preparing consolidated financial statements don't explain the management's income increasing (decreasing) accounting policy choice tendeney.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :