Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2002 , Cilt 57 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Modernleşme bağlamında hukuk ve etik ilişkisine sosyolojik bir bakış

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi iletişim Fakültesi1
Görüntülenme :
607
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada hukuk ve etik ilişkisi, modernleşme bağlamında sosyolojik bir açıdan incelenmektedir. Günümüzde insanlar, günlük yaşamlarında giderek artan ölçülerde hukuksal kural, mekanizma ve organizasyonlarla yüz yüze gelmektedirler. Modernleşme sürecinde; din, eğitim, aile, siyaset ve ekonomi gibi temel sosyal kurumlarda olduğu gibi, hukuk alanında da önemli ve kapsamlı değişiklikler gözlemlenmektedir. Toplum~al yapı içinde büyük ölçekli bürokratik yapılan n ve organizasyonların ağırlığı ve belirleyiciliği artmaktadır. Aynı şekilde; yüz yüze, yakın ve samimi insan ilişkilerinin ve etkileşimlerinin yerini gayri resmi ve mesafeli ilişkiler almaktadır. Devlet tarafından sürekli olarak formel hukuk kuralları ve yapıları oluşturulmaktadır. Modern hukuk düzenleri giderek karmaşıklaşıp büyürken, bireylerin yaşam dünyaları gittikçe hukuksaUaşmaktadır. Toplum yaşamında hukuksal normların ve yapıların ağırlığı artarken ahlak kuraUannın yeri zayıflarnaktadır. Böyle bir sonuç; insan ilişkileri ve etkileşimleri çerçevesinde ortaya çıkabilecek olan ahlaki değerlerin ve normların yeterli bir şekilde gelişmesini engellemektedir. Oysa bu değerler ve normlar, gerek t()plum~al hayatın gerekse bireysel yaşamın önemli bir parçasıdırlar. Toplum~al yaşam, ht.'ITletik hem de hukuksal normlara ihtiyaç duyar.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This artide examincs the relationship betwt.>cnlawand ethic from a sociological viewpoint in the context of modernization. In the process of modernization, a massive set of social changes takes place in the fields of religion, family, education, politics and cconomics. Large bureaucratic organizations and establishmenls shape social slructure. While dose and face to face relations and interactions decrease, formal and temporary tics increa sc. Pcople incrcasingly confront legal rules, mcchanisms and organization~. Formal authorities and courls play a major role in formulating and enforcing legal norms. New bodies of law have oc'Cn crcated by the state agencies continuously. In condusion, on the one hand modem legal systems are strikingIy large and complex; on the other hand lifeworlds of individuals are becoming adjudication. Thcse developments prevent dose relations and interaction among individuals. But in the foundation of moral values and norms there are such relations and interactions. With modernization, while the importance of law increases, ethics graduaUy loses its place in society.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :