Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 60 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Modern türk vatandaşlığı kavramının erken öncüleri; milli mücadele döneminde ulusal vatandaşlığın kuruluşu

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
607
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, Türkiye tarihinde imparatorluk yönetiminden cumhuriye rejimine geçiş dönemi olan 1919-1923 arası dönemde, modem, ulusal vatandaşlık kimli~inin kuruluşunun, yeni bir kapsamaldışlama siyaseti yani vatandaşlık siyaseti anlayışının temel alınarak irdelenmesidir. Çalışma, Türkiye'deki kapsamaldışlama siyasetinjn tarihsel djnamikleri üzerine odaklanırken, milliyetçi Ankara Hükümeti 'njn genel dış politika yönelimi, karar ve uygulamalanru, modem vatandaşlık kavramının erken öncüllerinin kuruluşunu irdelemede analilhttp://admin.asosindex.com/journal-article-add#keywordsİk araç olarak kullanmıştır. Bu çerçevede, çalışmanın ana argümanı, Türkiye'de modem vatandaşlı~m fiziksel, kültürel ve siyasal smırlannın, temelolarak yeni devletin kuruculannm dış politika karar ve uygulamalan yoluyla çizildigidiro

Özet İngilizce :

This study is an analysis of the construction of modem Turkish citizenship with a novel historical account about the politics of inclusion and exclusion that is the politics of citizenship between i919- i923. which was a period of transition from an imperial rule to a republican regime. It focuses on the historical dynamics of inclusion and exclusion by using the general foreign policy orientalİon and practices of the nationalist Ankara government as the analytjcal tool to follow up the emergence of the early premises of modem cilİzenship conception. The article mainly argues that it was before the establishment of the republic that the territorial, cultural and political boundaries of the "new community inside" and the modem Turkish citizenship were drawn mainly in and through the foreign policy acts and decisions of the founders of the new state.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :