Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 64 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mesleksel gelişimi hedefleyen eşler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
622
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makale, kadının işgücüne katılmaısı ile beraber aile yapısında ortaya çıkan değişime ve bu değişimin ortaya çıkardığı yeni aile modelini ele almaktadır. Kadınlar işgücü piyasasında sadece çalışmak için değil, kariyer yapmak için de yer almaya başlamışlardır. Kadınların işgücü piyasalarına girişinin oransal olarak sürekli artması, aile yapıdında değişim sürecini başlatmıştır. Bu sürecin otaya çıkardığı günümüzdeki son aile modeli, “Çift Kariyerli Aile”dir. Bu aile tipi kuramsal açdan “KK” olarak adlandırılöaktadır. KK modelini diğer aile tiplerinden ayıran en belirgin fark, aileyi oluşturan eşlerin her ikisinin de kariyer başarı hedeflemeleridir. Bu durum hem eşleri hem de içinde bulundukları ilişkiler ağını etkilemektedir. KK modelinde göze çarpan en önemli özelliklerden birisi de geleneksel roller çerçevesinde tanımlanmış olan cinsiyet temelli iş bölümünün, yeniden tanımlanmaya başlanmasıdır. Bu durum kaçınılmaz olarak çatışmaları da beraberinde getirmiştir.Makalede çatışma noktaları ve sorunlar bir ilişkiler ağı (çocuk, iş, aileleri ve birbirleri ile olan ilişkiler) çerçevesinde verilmeye çalışlmış ve çözüm yollarının da bu doğultuda aranması önerilmiştir. Ayrıca bu sürecin Türkiye'deki durumu ile ilgili bir değerlendirme yapılmıştır.

Özet İngilizce :

This paper analyses the change which takes places along with women’s participation in labor force and the new family model which the mentioned change brings out. Women start to participate in labor market not only to work, but also to make a career. Continuous proportional increase of women’s entrance to labor market commenced the change at family structure. Last family model, which this process has brought about, is the “Double Career Family”. This family type is named as “KK” in theory. The most prominent difference that distinct KK model from other models is heading of each partner towards career success. This situation influences both partners and the network of relationships in which they have involved. One of the most notable features of KK model is, redefining division of labor based on gender which has been defined in the context of traditional roles. This situation inevitably led to conflicts. This paper tries to explain conflict points and problems in context of a relationship network (children, work, relations with families and themselves) and offers to seek solution ways in this direction. Moreover an assessment concerning the situation of this process in Turkey is made.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :