Yönetici Profilinin; Çalışma Yaşamı Kalitesi Üzerine Etkisi Teknopark Örneği

Sanayileşme ile başlayan değer ve normlardaki değişim, bilgi toplumunun simgesi teknoparklarda yeniden şekillenmiştir. Teknoparkların bize sunmuş olduğu bu bilgi enflasyonu; çalışma hayatının her alanında kendisini hissettirmektedir. Teknoparklar bu açıdan, sanayi toplumunun simgesi fabrikalarda ki çalışma ikliminin aksine, çok daha farklı bir üretim/çalışma şekli ortaya koymaktadır. Yaşanan bu değişim/değişimler sadece sosyal ve ekonomik alanla sınırlı kalmamış, aynı zamanda yönetici profilini de değişime uğratmıştır. Özellikle bilginin üretilmesinde, saklanmasında ve açık bilgiye dönüştürülmesinde yaşanan bu yapısal değişim, yönetici profilini daha anlamlı kılmıştır.
Anahtar Kelimeler:

.

Yönetici Profilinin; Çalışma Yaşamı Kalitesi Üzerine Etkisi Teknopark Örneği

.
Keywords:

.

Kaynakça

.