Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 63 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mesleki bağlılık ile çalışanların örgütte kalma niyeti arasindaki ilişkiyi incelemeye yönelik görgül bir çalışma

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
713
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada mesleki bağlılık ile örgütte kalma niyeti arasında nedensel bir ilişki olup-olmadığı incelenmektedir. Çalışmada sorgulanan temel problemin formüle edilmesinde araştırmacıların saha gözlemleri etkili olmuştur. Bu kapsamda 305 öğretmeni kapsayan bir örneklem üzerinde çalışma yürütülmüştür. Mesleki bağlılık ve örgütte kalma niyeti arasındaki olası nedensel ilişkileri belirlemek amacıyla alternatif modeller tasarlanmıştır. Araştırma sonucunda mesleki bağlılık ile örgütte kalma niyeti arasında doğrudan nedensel bir ilişki tespit edilememiştir. Ancak bulgular, iş tatmininin aracı etkisi ile mesleki bağlılığın örgütte kalma niyeti üzerinde etkili olabildiğini göstermektedir. Araştırma kapsamında ayrıca iş tatminin örgütte kalma niyeti üzerinde doğrudan ve güçlü bir etkiye sahip olduğu; örgüt değerlerini benimseyen ve yöneticisinden tatmin olan bireylerin örgütte kalma niyetlerinin de yüksek olacağı tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda ulaşılan bulgular gelecek çalışmalar için öneriler sonuç bölümünde tartışılmıştır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to investigate causal relationship between occupational commitment and intent to remain. This study carried out among 305 teachers. Structural equation modelling is used to estimate the relationship between occupational commitment and intent to remain by using competing configurations models . The results reveal that occupational commitment has an indirect and negative impact on intent to remain. We also found that job satisfaction fully mediates the relationship between occupational commitment and intent to remain. Besides, results show that job satisfaction has both direct and mediated positive impact on intent to remain. In addition , results also suggest that satisfaction with supervision and perceived occupational and organizational value congruence may have a positive relationship with intent to remain. Findings and directions for future research are discussed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :