Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2000 , Cilt 55 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

"memurların muhakematı hakkında kanun-u muvakkat" ile onu yürürlükten kaldıran "memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanun"un k

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi Hukuk Faküıtesi1
Görüntülenme :
731
DOI :
Özet Türkçe :

2.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 4.12.1999 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve bu yasa ile 4 Şubat 1339 (1913) tarihli Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat (MMHK), yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni Yasa, 1982 Anayasası'mn 129/son fıkrasına uygun olarak, memurların yargılanmasında, "tahkik" sistemi yerine "izin" sistemini getirmiştir. Bu makalede, 4483 sayılı Yasanın memurların yargılanmasında getirdiği yargılama usulü, MMK ile karşılaştınlarak incelenmekte ve yapılan eleştirilerin yeni düzenlemeyle ne ölçüde karşılandığı ortaya konmaya çalışılmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The Act, dated December 4, 1999 and numbered 4483, on "The Law about the Prosecution of Public Servicanls and other Publie Amployees eame into foree with the issue of the Official Gazette on December, 4,1999 whieh annuled 'The Provisory Law about the Prosecution of Publie Servanls" dated February 4, 1339 (1913). in compliance with the last paragraph of the article 129 of the 1982 Constitution, the new law envisaged the "permission system" instead of the "investigation system." This article tries to compare the trial proeedure of the publie servants envisaged in the Aet 4483 with the previous aet to find out if the new regulation have met the criticisms levelled against the law.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :