Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 63 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Marxizmde üretken emek kategorisi ve 1988-2006 dönemi için türkiye'de sermaye-değer ilişkisine dair ulaşılan sonuçlar

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
633
DOI :
Özet Türkçe :

Sermaye ve değer kategorilerinin kuramsal temelini oluşturması ve olgusal düzeyin Marxist perspektifle tahlili için üzerinde analitik olarak netleşilmesi gereken ancak yazındaki farklı sorunsallara göre hakkında birbirinden bütünüyle farklı tanımlar üretilmiş bir kategoridir üretken emek kategorisi. Bu çalışmada, yazındaki bu tanımsal çeşitliliğe ve tartışmalara girilmeksizin, Karl Marx’ın kendi metinlerine başvurularak üretken emek kategorisi tanımı üzerinde netleşme sağlanmaya çalışılacak ve ardından, ulaşılan bu kuramsal çerçeveden hareketle kategorinin ampirik ölçümü yapılıp Türkiye ekonomisi için 1988-2006 dönemine dair gözlemler üretilecektir. Türkiye’nin bu dönemde yaşadığı yapısal dönüşüme dair bulgularla birlikte artı değer üretim sürecinin, dolayısıyla sermaye birikiminin içine girdiği kriz potansiyeli ortaya konulacaktır.

Özet İngilizce :

This article has two aims. The first one is to try to understand the Marxist analytical categories of productive and unproductive labour which, as proposed in the paper, constitute the theoretical base for the whole value theory and which need clarification. Although it has such an importance for the Marxist economics, the literature is full of contradictory definitions. Therefore in order to fulfill the first aim, the article necessarily refers to the original texts of Marx’s main works without dealing with the second hand sources in the literature and defines the productive labour category according to Marx’s theory. The second aim is to apply these analytical categories to the analysis of Turkish economy. This study involves calculations of the productive to unproductive labour ratios, depiction of structural changes and periodization of the 1988-2006 years according to value patterns. The article concludes with some observations about the crisis potential in value creation and capital accumulation process

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :