Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 64 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mahremiyet hakkına ve bireysel özgürlüklere felsefi yaklaşımlar

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi1
Görüntülenme :
588
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada mahremiyet hakkı ve bireysel özgürlükler üzerinde durulacaktır. Günümüzde mahremiyetin bir hak olarak korunmasına ve bireysel özgürlüklere yönelik talepler giderek artmaktadır. Aynı zamanda mahremiyete yönelik tehditler de yoğun bir şekilde tartışılmaktadır. Oysa bu taleplerin ve tartışmaların konusunu oluşturan olguyu ifade etmek üzere kullanılan mahremiyet kavramının anlamı ve kapsamı üzerinde bir uyuşmanın varlığından söz edilemez. Dolayısıyla mahremiyetin çok anlamlılığı ve belirsizliği, onu tanımlama girişimlerini de zorlaştırmaktadır. Tanımlanması, kapsam, anlam ve sınırlarının belirlenmesi oldukça güç bir kavram olan mahremiyet ve mahremiyet hakkına ilişkin felsefî tartışmalar da büyük farklılıklar ve çeşitlilikler göstermektedir. Bu çalışmada; öncelikle mahremiyet hakkına ve bireysel özgürlüklere ilişkin tartışmalar genel olarak sunulacak, ardından esas olarak liberal, liberteryan ve komünteryan akımların konuya nasıl yaklaştıkları üzerinde durulacaktır.

Özet İngilizce :

In this study the right of privacy and individual liberties, which are difficult subjects to work with, will be emphasized. The demands for privacy and individual liberties to be protected as rights are rising increasingly. At the same time, the thread towards privacy has been widely under debate. On the other hand, an agreement on concept of privacy’s meaning and enclosure used to convey the fact that constitutes the subject of these demands and debates are not furnished. Thus, privacy’s possessing multi-meaning and indefiniteness make the efforts for its definition harder. Being a very hard subject to be defined as definition, enclosure, meaning and extent, ‘privacy, the right of privacy, individual liberties’ consequently causes different and assorted philosophical debates. In this study, firstly these debates on the right of privacy and individual liberties will be presented generally, and then basically the approaches of liberal, libertarian and communitarian views to this subject will be emphasized.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :