Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 62 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mahkemelerde taraflarca ileri sürülen anayasa'ya aykırılık iddialarının ciddiliği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
623
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Anayasa’nın 152. maddesinde öngörülen, görülmekte olan bir dâvada, taraflardan biri tarafından ileri sürülen Anayasa’ya aykırılık iddiasının mahkeme tarafından ciddî bulunması konusu incelenmektedir. Anayasa’da, taraflardan biri tarafından ileri sürülen Anayasa’ya aykırılık iddiasının ciddîliğiyle ilgili karar verme yetkisi ve ciddîlik kavramının içeriğinin doldurulması görevi mahkemelere bırakılmıştır. Mahkemeler, ileri sürülen Anayasa’ya aykırılık iddiasına katılmak zorunda olmadıkları gibi, kendilerinin Anayasa’ya aykırı görmedikleri bir konuda, iddianın “hukuken savunulabilir olması” koşuluyla, konuyu Anayasa Mahkemesi’ne intikal ettirebilirler. Anayasa Mahkemesi’nin iddianın ciddîliği konusunda her hangi bir ön inceleme yapamadığı düşünüldüğünde, konuyla ilgili olarak mahkemelerin önemli bir takdir hakkının olduğu görülecektir. Mahkemeler, Anayasaya aykırılık iddiasını ciddî görmezse, bu iddia yetkili temyiz merciince esas hükümle birlikte karara bağlanmaktadır.

Özet İngilizce :

This study aims to examine Article 152 of the Turkish Constitution which provides that “… if it is [ courts] convinced of the seriousness of a claim of unconstitutionality submitted by one of the parties, it shall postpone the consideration of the case until the Constitutional Court reaches a verdict.” The Constitution puts a duty on courts to consider and decide claims of parties which involve unconstitutionality. The courts may not share the views of the parties. However, as far as claims are legally defendable, courts may send cases to the Constitutional Court for primarily ruling. It is seen that since the Constitutional Court does not consider seriousness of unconstitutionality, courts have a vital role in solving and deciding on claims. If courts do not consider that the claim is not serious enough, the relevant court of appeal reaches a verdict by taking into account of relevant courts’ decisions and applicable law.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :