Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 65 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Liderin güç kaynakları üzerine kültürel bağlamda bir araştırma

Yazar kurumları :
KHO Dekanlığı Sis.Yön.Bil.Böl.1
Görüntülenme :
770
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmada, Türk kültürünün toplumsal kültürlenmeye ilişkin vurgularını sonraki nesillere aktarmada kullanılan Türk dilinin, değişmeden yüzyıllar boyunca “olduğu gibi” aktarılmasını sağlayan unsurlarından Türk atasözleri incelenmiş ve liderin kullandığı güce ilişkin kültürel vurgular tespit edilmeye çalışılmıştır. Öncelikle liderin gücüne vurgu yapan atasözleri; meşru, ödüllendirme, zorlayıcı, uzmanlık ve benzeşim gücü olarak belirtilen liderin güç kaynakları açısından sınıflandırılmıştır. Yapılan içerik analizinin sonucunda, meşru güç ve uzmanlık gücünün ön plana çıktığı, benzeşim ve ödüllendirme gücünün görece geri planda kaldığı, zorlayıcı güce ise çok az değinildiği görülmüştür. Kültür temelli bu bulguların yanında çeşitli kamu kurumlarında; 64 orta kademe yöneticisinin katılımı ile yapılan görgül çalışmada ise meşru, zorlayıcı ve ödüllendirme güç algı düzeylerinin ortalama güç algı değerinin anlamlı olarak üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Bu çerçevede, her iki çalışmada da liderin güç kaynaklarından meşru gücün öne çıktığına ilişkin ipuçları elde edilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study, Turkish Proverbs, which make the cultural emphasizes passed through “as is” without changing and is a part of Turkish language, are investigated and the cultural emphasizes on leader power bases are tried to be revealed. The proverbs which emphasize the leader power bases are categorized as legitimate, reward, coercive, expert and referent power. As a result of content analysis, legitimate power and expert power seem to be relatively more emphasized than referent and reward power bases; coercive power is seen to be almost not emphasized. Besides these cultural based findings, the second study, the data of which has been gathered from 64 middle level managers working in public organizations, shows that the perceptions of legitimate, coercive and reward power bases of the leaders are significantly more than the average value. In this context, the findings of both studies showed that the position power was seen to be come forward among the power bases of a leader.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :