Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2001 , Cilt 56 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küreselleşme üzerine

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu1
Görüntülenme :
550
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşme üzerine yapılan çalışmanın ana eksenini, küreselleşme söylemlerinin üretim, sermaye birikimi ve uluslararası ekonomik ilişkilerde hangi tür dönüşümlerin sonucu olarak ortaya çıktığının araştırılması oluşturmuştur. 1970'!i yıllarda belirgink'Şen bunalım konjonktüründe üretken sermaye verimlilik ve kar oranlarını arllırmak üzere üretim ve pazarlama sürt'Çlerini dünya ölçeğinde planlamaya başlamış, biriken para sermaye için de yeni değerlenme alanları yaratılmıştır. Sonuçta hem parasal sermaye hem de üretken sermaye global alanda kar arayışına yönelmiştir. Dünya ticareıi ve dolaysız yatırımlara ilişkin veriler üretimin dünya ölçeğinde entegrasyonu yönelişini destekler görünmektedir. Dünya ticareti dünya üretiminden hızlı artmakta, üretim yeri farklılıklarıyla açıklanabilecek olan sektör içi ticaret artış eğilimi göstermekte bu arada ülkeler arasında dolaysız yatırım akışının da hız kazandığı giizk-nmektedir. Ancak veriler hem dünya ticareti hem de dolaysız yatırımların gelişmiş ülkeler arasında yoğunlaştığını, bu sürece sadece sınırlı sayıda azgelişmiş ülkenin katılabildiğini de açıkça ortaya koymaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Küreselleşme üzerine yapılan çalışmanın ana eksenini, küreselleşme söylemlerinin üretim, sermaye birikimi ve uluslararası ekonomik ilişkilerde hangi tür dönüşümlerin sonucu olarak ortaya çıktığının araştırılması oluşturmuştur. 1970'!i yıllarda belirgink'Şen bunalım konjonktüründe üretken sermaye verimlilik ve kar oranlarını arllırmak üzere üretim ve pazarlama sürt'Çlerini dünya ölçeğinde planlamaya başlamış, biriken para sermaye için de yeni değerlenme alanları yaratılmıştır. Sonuçta hem parasal sermaye hem de üretken sermaye global alanda kar arayışına yönelmiştir. Dünya ticareıi ve dolaysız yatırımlara ilişkin veriler üretimin dünya ölçeğinde entegrasyonu yönelişini destekler görünmektedir. Dünya ticareti dünya üretiminden hızlı artmakta, üretim yeri farklılıklarıyla açıklanabilecek olan sektör içi ticaret artış eğilimi göstermekte bu arada ülkeler arasında dolaysız yatırım akışının da hız kazandığı giizk-nmektedir. Ancak veriler hem dünya ticareti hem de dolaysız yatırımların gelişmiş ülkeler arasında yoğunlaştığını, bu sürece sadece sınırlı sayıda azgelişmiş ülkenin katılabildiğini de açıkça ortaya koymaktadır.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :