Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 65 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küresel mali dalgalanmalar: gelişen ülkelerin euro-tahvil getirileri açısından bir değerlendirme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası1
Görüntülenme :
587
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, küresel mali dalgalanmalar kapsamında, küresel likidite kavramı incelenmekte ve günlük Euro-tahvil verileri kullanılarak küresel mali dalgalanmaların yayılması kapsamındaki bulgular değerlendirilmektedir. Bu amaçla önce Ocak 1999- Mart 2007 arasındaki Brezilya, Meksika, Rusya, Macaristan, Malezya, Güney Afrika ve Türkiye’nin EMBIG Endeksleri ile ABD 10 yıllık hazine tahvili faizlerine dayanan yüksek frekanslı bir veri seti oluşturulmuştur. Verilerin durağanlığı için Augmented Dickey-Fuller (ADF) sınamalarına başvurulmuştur. Daha sonra bu veri seti kullanılarak korelasyon, Granger nedenselliği ve panel probit uygulamaları yapılmış ve ortaya çıkan bulgular değerlendirilmiştir. Uygulamalarda ve değerlendirmelerde küresel mali dalgalanmalarda rol oynayan küresel likidite hareketlerinin gelişen ülkelerin sermaye akışında yayılmaya yol açıp açmadığıyla ilgili olarak ortaya koyulan soruların yanıtlanması amaçlanmıştır. Mali dalgalanmalar (ele alınan ülkeler kapsamında) panel probit yöntemiyle ilk kez bu çalışmada açıklanmaya çalışılmaktadır.

Özet İngilizce :

This study provides a general view for the propagation arising from global liquidity and examines some of the recent effects of it by using the daily Eurobond rates of some emerging market countries. The emprical analysis is based on the database which includes the daily EMBIG indices of Brazil, Mexico, Russia, Hungary, Malaysia, South Africa and Turkey and the U.S. ten-year treasury bond rates. The high frequency database covers the period between January 1999 and March 2007. Before making the empirical analyses, Augmented Dickey-Fuller (ADF) tests were made for stationarity of the database. Then, some empirical analyses, namely correlations, Granger causality, panel probit, were made and the results were assessed. In these empirical analyses, it is aimed to find some answers of the questions about the emerging markets countries capital movements arising from the global financial volatility within the framework of global liquidity. The distinctive feature of this study that this is one of the pioneering studies for the partial effects of thresholds among the volatility of EMBIG returns, applying the discrete dependent variable model of panel probit among selected emerging market countries.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :