Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 62 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küresel çeşitlilik ve global politik şiddet

Yazar kurumları :
Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
528
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada kültürel çeşitlilik, ulusal ve global sürtüşmeler ve kamu harcamalarının boyut ve kompozisyonu arasındaki ilişki ampirik olarak araştırılnuştır. Varolan kültürel çeşitlilik indeksleri kullanılarak, kültürel çeşitliliğin, sürtüşmelerin başlamasında ya da sürdürtilmesi ve yoğunluğunda etkili olup olmadığı, 1980 ve ı990'Ii yıllar göz önüne tutularak, incelenmiştir. Bulgularımız, özellikle 1990'lı yıllardaki şiddet olaylarının başlaması ve devamında etnik farklılıkların önemli olduğuna işaret etmektedir. Politik şiddetin başlamasından öte, şiddetin yoğunluğunu etkileyen faktörler de araştırılmıştır. Burada 1980'Ii yıllarda sadece ekonomik faktörler önemli iken, ı990'Iı yıllarda politik ve kültürel faktörler daha önemli olmuştur.

Özet İngilizce :

This study investigates the relationship among cultural diversity, political violence and public expenditures. By using existing cultural diversiıy indices, it is empirically researched whether cultural diversity caused to start or intensify the political violence in the ı980s and ı990s. lı is found that especially in the 1990s ethnic diversiıy was significantly taking a role in starting ıhe violence or the intensity of il. Whereas economics factors were important ıo understand the intensity of violence in ıhe 1980s, political and cultural facıors were importanı in the ı990s.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :