Cilt: 1 Sayı : 21
VICAR OF WAKEFIELD ÜZERİNE
On The Vicar of Wakefield
Mustafa GÜLLÜBAĞ

1.4K 129

Bu makale temel olarak Oliver Goldsmith’in Wakefield Papazı adlı romanından 1760’lı yılların kırsal İngilitere’sinin sosyal tarihini açıklamaya çalışmaktadır. Tarih kitapları büyük devlet adamlarının ve generallerin yaptıkları yazarlar, ancak sıradan insanların ve askerlerin hayatlarından pek sözetmezler. Bu bağlamda romanlar, tarihin tamamlayıcı yazınlarıdır. Goldsmith, politik duruşuyla ve bir romancı olarak sözügeçen dönemi resmektedir bu romanıyla. Makale, okuyucuya bir kırsal bölgenin papazının dini ve politik duruşuyla beraber, şehir yaşantısı ve kırsal bölge insanının küçük sevinçlerini yansıtır. Böylece, bir Tory olan papaz, oğlu Moses’i ticarette başarısız kılarak Whig’lere olan karşıt duruşunu gösterir. Bu makalenin ele aldığı diğer konular ise çocuk işgücü, kadın eğitimi ve konumu ve evlilik geleneğidir
This article mainly deals with Oliver Goldsmith’s novel entitiled The Vicar of Wakefield and attempts to reconstruct a social history of the 1760s England. History books include great men’s and generals’ lives but not ordinary citizen’s or soldier’s. Novels are, in this context, complementary part of the history. Goldsmith, as a novelist and a Tory, reflect the rural part of England of his time. The article provides the reader with a view over a country vicar’s daily life together with his political and religious standing, as well as the difference between the city life and modest joys of rural people. Goldsmith maintains his Tory standpoint all through the novel and makes his son Moses unsuccessful in business to reflect his anti-Whig standing. Another issues that this article deals with are child labour, education and status of women, and marriage traditions
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça