Avrupa Birliği'nde Aktif İstihdam Politikaları Etkinliği: Bir Meta-Analiz Değerlendirmesi

Bu çalışmanın amacı, Avrupa Birliği ülkelerinde aktif istihdam politikaları programlarının istihdam şansı ve işsizlik süresi üzerine etkinliğini incelemektir. Aktif programlarının etkisi, veri kümesini Avrupa İstihdam Stratejisinin ortaya çıkışı 1997 yılından 2014 yılına kadar olan bireysel çalışmalar üzerinden meta-analiz yöntemiyle değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler:

.

Avrupa Birliği'nde Aktif İstihdam Politikaları Etkinliği: Bir Meta-Analiz Değerlendirmesi

.
Keywords:

.

Kaynakça

.