Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 60 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Krizde işten çıkarmaların banka yöneticileri üzerine etkileri: örgütsel bağlılık, güvenve güçlendirme algıları

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
548
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, kriz nedeniyle işten çıkanınlar sonrası küçlilen bankalarda kalan yöneticilerin bu durumu kendi bireysel gelişmeleri için bir fırsat olarak mı degerlendirdikleri yoksa iş yüzü artışı nedeniyle daha çok çalışmalan gereken ve bir süre sonra sıramn kendilerine gelecegi endişesi mi yaratacagı temel çıkış noktası olmuştur. Çalışma sonucunda krizde işten çıkanınlann oldugu banka yöneticilerinin işten çıkanmıann olmadlgı banka yöneticilerine göre örgütsel bagIılıklannın daha düşük, üstlerine duyduklan güvenin daha az oldugu ve kendilerini daha az güçlendirilmiş hissettikleri anlaşılmıştır. Yapılan detaylı analiz sonucunda çalışma kapsamına alınan banka yöneticilerinden işten çıkanmıann oldugu bankalarda çalışanlann üstlerine duyduklan duygusal güvenin degil de bilişsel güvenin daha az oldugu ortaya konulmuştur. Aynca, işten çıkanmıann oldugu bankalarda çalışan yöneticilerin, güçlendirmenin alt boyutlanndan yeterlilik, seçim ve etki boyutlan bakımından kendilerini daha az güçlendirilmiş hissettikleri belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

In this article, the main points is to find whether the survivor bank managers consider downsizing to be an opportunity for their personal growth or consider themselves to be obliged to work harder due to workload and evaluate the new simation threaten them to be laid-off the next. Accordigng to research results, it was revealed that the survivor bank managers' organizational commitment and trust to upper management is lower and they feel themselves less empowered than the managers who reported that there was no laid off worker in their banks. in detailed analyses, it was found that the survivor bank managers' cognition- based trust to their upper level managers was lower although their effect- based trust was the same with managers working in the banks where there was no downsizing. However suryiyor bank managers were found to be feeling less empowered related to the competence, selfdetermination and impact dimensions of the general empowerment.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :