Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 65 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Koruma altındaki çocukların aile ve devlet algısı üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversite1
Görüntülenme :
701
DOI :
Özet Türkçe :

1980 sonrasında uygulamaya konulan liberal politikalar, sosyal refah devleti olgusunu önemli ölçüde sınırlamıştır. Serbest piyasa odaklı politikaların uygulamaya konulması ile birlikte devletin başta eğitim ve sağlık olmak üzere sosyal harcamalarında önemli kısıtlamalara gidilmiştir. Devletin üzerinde mali açıdan yük olarak görülen sosyal harcamaların azaltılması ile birlikte bireyler, kendilerini sosyal ve ekonomik açıdan daha güvencesiz bir konumda bulmuşlardır. Liberal politikalar özellikle alt gelir grubundaki bireylerin aile yapılarını parçalamış ve buna bağlı olarak bakıma muhtaç durumdaki insanların sayılarının artmasına neden olmuştur. Sosyal ve ekonomik açıdan kendilerini güvencesiz konumda bulan bireyler devletin sosyal korumasına ve bakımına çok daha muhtaç hale gelmişlerdir. Özellikle parçalanmış ailelerin çocukları geleneksel sosyal dayanışma ağlarının da zayıflaması ile birlikte tam bir dışlanmışlık ve terk edilmişlik riski ile karşı karşıya kalmıştır. Bu çalışmada, çoğunluğu yoksulluk sebebiyle parçalanmış ailelerden gelen ve yetiştirme yurtlarında kalan yoksul, aile içi şiddete maruz kalmış, yardıma muhtaç, kimsesiz kız ve erkek çocukların, aileye, devlete ve sosyal alana ilişkin algıları, kendilerini toplumun neresinde konumlandırdıkları, kurumda bulunmasından kimi sorumlu tuttukları, bu kurumdan ve devletten beklentileri sosyolojik bir bakış açısıyla ele alınmaktadır.

Özet İngilizce :

After the 1980’s, implementations of liberal policies have dramatically restricted the public social expenditure in market economies. Thus, together with the application of policies focusing free market the states have refrained from spendings of the social welfare such as health and education in order to alleviate the public sector deficit. As a result of this, individuals have increasingly found themselves insecure in economic and social life. This has then, paved the way for dismantling of families which has resulted in a dramatic increase in the number of individuals in need of social protection by the State. Particularly those of children, who have a lack of social network, have come across a greater risk of social and economic exclusion. This study explores the poor, defenseless and dependent orphans who are currently protected by the State in childcare institutions. It also discusses dependant orphans’ perceptions of family, the State, society and their expectations from these institutions. It also looks into how these children position themselves in society and to whom they think, are responsible for the situation they have gone through.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :