Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 64 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kobi girişimcilerinde risk ve belirsizlik algıları: bursa örneği

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
590
DOI :
Özet Türkçe :

Tarih boyunca “risk” girişimcilikle özdeşleşen kavramlardan birisidir. Risk almak ve belirsizlikler ile baş edebilmek aynı zamanda yeni imkânların yaratılmasında önemli bir etken olmaktadır. Bu etki girişimcilerin, sosyal değişiimlerin öncüsü ve belirleyicisi olduğunu öne süren çok sayıda çalışmaya yansımasıdır. Bu çalışmalarda girişimcilerin, genel kitleden farklı bir biçimde riske ve belirsizliğe karşı yüksek toleransı ifade eden değer yargılarna sahip oldukları öne sürülür. Dolayısıyla firma ölçeğinin genişlemesi ve firmaların başarılarındaki önemli faktörler girişimcinin risk alma ve belirsizliklerle baş edebilme yeteneğinin fazla olmasıyla ilişkilendirilebilir. Aynı zamanda küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin kurulma kararında ve gelişme olasılığında pazar fırsatlarının yapısal niteliklerin yanında; risk alabilme yetenekleri belirleyici olmaktadır. Bu çalışmada, öncelikle girişimciler ile özdeşleştirilen risk ve belirsizlik algılarının girişimci olmayanlardan (ücretli çalışanlardan) farklılaştığı yönlere; daha sonra da bu algının KOBi girişimcileri ve büyük işletme girişimcileri arasında ne tür bir ayrışma yarattığına değinilecektir. Girişimcilerin risk ve belirsizlik algıları, çalışmada bir alan araştırmasının sonuçlarına dayanılarak analiz edilecektir.

Özet İngilizce :

Risk and risk tolerance has been traditionally identified with the characteristics of entrepreneurship. “Risk taking” and “overcoming of uncertainty” have been important factors in creating new business opportunities. Associated with this understanding of entrepreneurship some researchers emphasise the role of entrepreneurs in the social change process. These researchers claim that entrepreneurs have more tolerance to uncertainty and tend to take risk more than non-entrepreneurs. Therefore, it was considered that the success and growth of firms is related with the abilities and values of entrepreneurs. One of the artifacts of entrepreneurs` risk taking is the development of small and medium sized firms responding to market opportunities. Using data drawn from field research, this paper explores the perception of risk and uncertainty among entrepreneurs and non entrepreneurs (waged employees) and compares these in relation to small and medium sized enterprises.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :