Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 61 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kitap incelemesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
570
DOI :
Özet Türkçe :

Hem dünyada hem de ülkemizde küreselleşme ile birlikte serbestleşen fon akımlarının yarattığı dalgalanmaların ekonomik tahribatı kendisini ekonomik yapıdaki en zayıf halka olarak tanımlayabileceğimiz kamu maliyesindeki zaafiyetler üzerinden göstermektedir. Kamu açıklarının doğuş biçimi, finansmanı ve maliye politikası tercihleri bir bütün olarak ekonomideki büyüklükleri etkilemekte ve onlardan etkilenmektedir. Dolayısı ile maliye politikası uygularnaları ve sonuçlarının teorik ve ampirik analizi fon akımlarının ülkeler arasında hızla yer değiştirdiği bir ortamda büyük önem taşımaktadır. Maliye politikası ve özellikle politikanın sonucu olarak ortaya çıkan kamu açıkları ve borçlanmanın finansmanı meselesi aynı zamanda ülkelerin kurumsal yapıları, rant dağıtım mekanizmaları ile de çok yakından ilintilidir. Özü itibariyle karmaşık nitelikler taşıyan bu konuların ders kitabı düzeyine indirilmesi ise ayrı bir beceri gerektirmektedir.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :