Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 61 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

"kıbrıs türkü" ve "türkiyeli" ayrımı bağlamında işyerinde yıldırma

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
598
DOI :
Özet Türkçe :

Yıldırma özellikle, 1980'lerden sonra, önce psikologlarca ele alınmış, 1990'lı yıllarla birlıkte de örgütsel psikoloji literatüründeki yerini almıştır. Lcymann (1991\\) ve Zapf vd. (1996) tarafmdan yıldırma, "eşit veya eşit olmayan güce dayalı olmak üzere, bir kişinin: sık, tekrarlı ve sistematik bir şekilde ayrııncılığa uğraması" olarak, tammlanrruştır. Bu araştırmada, KKTCdeki saglık sektöründe çalışan ve 1974 'ten sonra Kıbrıs'a yerleşen Türkiye kökenlilerle (Türkiyeli) daha önceden yerleşik Kıbrıslı Türkler (Kıbrıslı) arasmda zaman içinde; tarihi, siyasi, sosyolojik ve coğrafi nedenlerle oluşan kültürel farklılıklara dayalı kimlik algılamalarından kaynaklanan bir yıldırma olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırmada veri toplama ıekıııği olarak anket kullanılmıştır. Araştırma: Lefkoşa, Gazimağusa ve Girııe'deki devlet hastanelerinde çalışaıı toplam 322 kişi üzerinde yapılmıştır. Araşurma sonuçlarına göre, genel yıldırma bakımmdaıı kendini Türkiyeli kabul edenlerle Kıbrıslı kabul edenler arasında farklılık olmamasına rağmen, kimliğe dayalı yıldırma açısmdan farklılık olduğu sonucuna varılmıştır.

Özet İngilizce :

Bullying was fırst studied by psychologists during the 1980s and later in ıhe organizational psychology literature in the 1990s. Leymann (1996) and Zapf et aL. (1996) defined bullying as, "actions that oecur, repeatedly and systematically, within equal or unequal power structures, aimed at a cenain person who experiences this discrimination", This research aims ıo find whether there are differences among the health personnel in TRNC. Those who seııled in Cyprus after 1974 are referred to as 'from Turkey' and those who settled before 1974 are called Turkish Cypriot in terms of bullying on the basis of tdentiıy with respeeı to culrural, historical, political, sociological and geographical differences. in this study the data is collected hy a survey. The panicipants are 322 people who work at state hospitals in Lefkoşa, Gazimagusa and Girne. According to the results although no differences were between individuals who considered themselves "from Turkey" and the one's who considered themselves "Cypriot Turk" in terms of bullying: bullying that differs in terms of identity has been found.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :