Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 66 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kentsel haklar, kapitalizm ve katılım

Yazar kurumları :
Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
729
DOI :
Özet Türkçe :

Kentsel haklar da çevre hakkı gibi dayanışma hakları grubuna giren haklardandır. Fakat kentsel haklar üzerine çalışmalarda dikkat çekici görüş ayrılıklarının varlığı görülmektedir. Örneğin küreselleşmeci bakış, kentsel hakları ikinci dünya savaşından sonra gelişen ve liberal demokrasinin temsil krizine alternatif olarak ileri sürdüğü yönetişim uygulamasıyla kentsel katılımı gerçekleştirme ve bunun temel bir kentsel hak olduğunu ileri sürmektedir. Buna karşın, Lefebvre’nin teorik çerçevesini çizdiği bakışla kentsel hak, kent kaynaklarına ulaşma ve kenetsel kararlara bireysel katılım özgürlüğünden çok daha öte, onu aşan bağlamda, kenti değiştirerek kişilerin kendilerini değiştirme perspektifinde değerlendirmektedir

Özet İngilizce :

Urban rights are equally classified within solidarity rights, such as environmental rights. However, there exist considerably different of point of views in studies concerning urban rights. For instance, the view focusing on globalization argues that urban rights are developed after the World War II and suggests realizing urban participation through governance, which is put forward by liberal democracy as a solution to representation crisis, and that is in fact a fundamental urban right. On the other side, the view theoretically developed by Lefebvre evaluates urban rights in a framework much further than having access to urban resources and liberty to participate in urban decisions. According to this second view, urban rights are conceptualized in a wider perspective that citizens having the opportunity to change themselves by changing the city

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :