Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 65 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kanal üyelerinin ekonomik-sosyal tatmin, güven ve bağlılık ilişkisinin belirlenmesi: doğu anadolu bölgesi'nde beyaz eşya sektöründeki bayiiler üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi2
Görüntülenme :
557
DOI :
Özet Türkçe :

Mal ve hizmetlerin hedef pazarlara ulaştırılmasını sağlayan kanal üyeleri, hem üretici işletmelerin pazarlama hedeflerine ulaşmalarında hem de alıcıların ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin temin edilmesinde önemli bir role sahiptir. Geleneksel anlayışta kanal üyeleri üretici işletmelerden bağımsız kuruluşlar olarak değerlendirilmiştir. Fakat rekabetin artması ve pazarlama anlayışındaki yeni gelişmelerin etkisiyle işletmeler, aracılarla daha yakın ilişkiler kurmak ve uzun vadeli işbirliğine girmenin üstün avantajlar yarattığını fark etmişlerdir. Bu araştırma, Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki beyaz eşya bayileri üzerinde yürütülmüştür. Araştırma sonucunda bayilerin üretici firmaya bağlılıklarını belirlemede ekonomik tatmin düzeylerinin ve üretici firmanın yardımseverliğine yönelik düşüncelerinin direkt, sosyal tatmin düzeylerinin ve üretici firmanın güvenilirliğinin dolaylı bir etkide bulunduğu belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

Channel members enabling the delivery of goods and services to target markets play a significant role in terms of capturing marketing goals of manufacturer businesses and in terms of providing goods and services of buyers they require. But, intensification of competition and by means of new outcomes pertaining to marketing assimilation, enterprises discovered the dominant advantages of better relations with intermediaries and long term cooperation. The present study aiming to determine economical-social satisfaction, trust and loyalty relations of channel members have been conducted on white goods dealers located in Eastern Anatolia. At the end of the study, economical satisfaction level and understanding of Manufacturer Company’s friendly treatment further to determination of dealer’s loyalty to manufacturer firm have been found playing a direct role and social satisfaction levels and trustworthiness of manufacturer firm have been found playing an indirect role.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :