Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 58 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamu yönetiminde yeni meşruluk temeli olarak müsteri odaklı yönetim yaklaşımı

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
550
DOI :
Özet Türkçe :

Bilgi teknolojisindeki hızlı değişmeler ve bunun sağladığı imkanlar, insanların kamusal ve özel nitelikli mal ve hizmetleri bir çok bakımdan karşılaştırmalarına olanak sağlamıştır. Bunun neticesinde insanların kamu sektöründen beklentileri değişmiştir. Bireyiniletişim teknolojisiyoluyla etkileşimi ve beklentilerinin farklılaşması, yönetim - yurttaş ilişkilerinin yeni boyutlar kazanıılasına yol açmıştır. Bu noktada kamu yönetiıninin meşruluk kaynağı olarak yasallık yetersiz kalmaya başlamıştır. Buc;alışmadameşruluğun anlamı, türleri ve aşamalan üzerinde durulduktan sonra, yönetim - yurttaş ilişkileri, müşteri odaklılık çerçevesinde ele alınmıştır. Yurttaşın yeni rollerinin neler olduğu, yönetim karşısında ne gibi sorumluluklar üstlendiği ele alınarak, müşteri odaklı yönetim yaklaşımmm yeni bir meşruluk kaynağı olup olamayacağı tartışılınıştır.

Özet İngilizce :

Economic,logical and cultural changes in the world have also dosely alfected the administration eitizen relations. Espedally the rapid changes in the information technology and the opportunities provided by these changes have provided people with the opportunity for comparing publle and private goods and services in many respects. The interaction between individuals by using information technology and the variation of their expectations have added new dimensions to insuffieient. in this study, alter mentioning the meaning, varieties and steps of legitimaey, administration - citizen relations are examined from the perspective of customer-oriented roles. What are the new roles of the eitizens have and what responsibilities the eitizen has undertaken vis-a-vis administration, whether customer- oriented administratiye approach can be a new source of legitimaey or not is discussed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :