Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 64 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

John stuart mill on justice in property

Yazar kurumları :
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
638
DOI :
Özet Türkçe :

John Stuart Mill iktisadi düşünce tarihi içinde önemli yeri olan bir politik iktisatçı ve filozoftur. Etkili bir faydacı olmasının yanı sıra, Politik iktisadın ilkeleri politik iktisat alanında çeyrek yüzyıldan daha uzun bir süre hakimiyet kurmuştur. Faydacı bir filozof olarak, faydayı temel alan bir adalet anlayşının ahlakın en bağlayıcı ve kutsal parçası olduğuna ve uygun adalet ilkelerinin en iyi sonuçlara yönelen ilkeler olduğuna inanır. Aynı zamanda adalet bir bireyin yasal ve ahlaki hakkıdır. Eğer bu hak, bireyin kendi çabaları sonucu ortaya çıkmışsa ya da karlı taraftan adil bir anlaşma ile elde edilmişse, mülkiyet kurumunu oluşturur. Bu çalşmada Mill’in özel mülkiyet hakkındaki görüşleri, fayda ve adalet hakkındaki görüşleri ışığında ele alınmaktadır. Böylece, hem faydacı hem de sosyalizmden etkilenmiş bir klasik politik iktisatçı olan Mill’in adalet ve mülkiyet hakkındaki görüşleri biraraya getirilmiştir.

Özet İngilizce :

John Stuart Mill is one of the most influential philosophers and political economists within the history of economic thought. Besides being an avant-garde utilitarian, his Principles of Political Economy dominated the political economy domain for more than a quarter of a century. As a utilitarian, he believed that a concept of justice which is grounded in utility is the most sacred and binding part of morality, and that the proper principles of justice are those which tend to have the best consequences. Justice, at the same time, implies something that an individual can claim as his or her legal and moral right. If this right is an exclusive disposal by an individual of a product created by his or her own efforts, or of a good received by its producer by fair agreement, it constitutes the institution of property. In this paper, J.S. Mill’s views regarding private property are elaborated in the light of his perceptions of utility and justice. This exploration will allow us to bring together the views on justice and property of a utilitarian on the one hand, and a classical economist influenced by socialism on the other.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :