Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2001 , Cilt 56 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işyerinde cinsel taciz: erzurum ilinde bankacılık sektörü üzerine bir uygulama

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
558
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada işyerinde cinsel taciz konusu çeşitli yönleriyle incelenmiş ve Türkiye'de kadın istihdamının en yoğun olduğu alanlardan biri olan bankacılık sektöründe yerel düzeyde bir uygulama yapılmışbr. Erzurum ilindeki ticari bankalarda görev yapan kadınların cinsel tacizle karşılaşma durumları ve cinsel taciz konusundaki tutumları araşbrılmışbr. Elde edilen bulgular, ildeki kadın banka personelinin cinsel taciz karşısında durumunun dünyadaki hemcinslerinden farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır. Çalışmada cinsel tacizi önlemeye yönelik kurum politikalarının gerekliliği vurgulanmış ve bazı öneriler sunulmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

İn this article the theoretical framework of sexual harassment in the workplace is briefly reviewed, and the findings of an empirical study which is done on the local level in the banking sector where women's employment is relatively concentrated are summarized. The actions of, and reactions against, harassment are investigated in the commercial banks in the city of Erzurum. The findings show that the women working in the banks live and work under the same circumstances as their co-workers in the world with respect to sexual harassment. The article also stresses the necessity of organizational policies aimed at preventing sexual harassment and, in this context, some suggestions are presented.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :